URL-adress: https://www.kyrkoarskalendern.fi

Evangelisk-lutherska kyrkan strävar till att garantera digital tillgänglighet för personer med funktionsvariation.

Vi förbättrar kontinuerligt sidans användning och anpassar den till tillgänglighetsstandarder.

Tillvägagångssätt kring utvärdering

Kyrkostyrelsen utvärderade den här webbplatsens tillgänglighet på följande sätt:
– Självutvärdering: organisationen har utvärderat webbplatsen internt.

Webbplatsens tillgänglighet

Sidans nuvarande standard för tillgänglighet

Sidan strävar till att uppnå WCAG 2.1, AA-nivå.

Situationen för tillfället

Webbplatsen uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte är tillgängligt på webbplatsen

Användare kan fortfarande stöta på brister på sidorna. Här följer en förteckning över de brister vi är medvetna om. Kontakta oss, om du på våra sidor noterar brister som inte finns uppräknade.

Tekniska brister

Utvärderingen av tillgänglighetsproblem och åtgärderna för att rätta till dem är ännu under arbete.

Vi strävar till att åtgärda bristerna inom år 2020.

Orsak:
– Webbplatsen är inte ännu i enlighet med lagen.

Har du lagt märke till brister i tillgänglighet på vår webbplats?

Vi tar gärna emot respons om vår webbplats tillgänglighet.

Du kan kontakta oss med webblanketten

Vi strävar till att svara på respons inom 2 veckor.

Övervakningsmyndighet (officiella reklamationer)

Om du hittar brister på våra sidor så ber vi att du tar kontakt med oss som upprätthåller sidan. Det kan ta 14 dagar innan vi svarar. Om du inte är nöjd med vårt svar eller om du inte alls får ett svar under två veckor så kan du ge respons till Södra-Finlands regionförvaltningsverk. På Södra-Finlands regionsförvaltningsverks sida finns information om hur överklagan görs och behandlas.

Övervakningsmyndighetens kontaktinformation:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Funktioner som stöder tillgänglighet

Kyrkostyrelsen försäkrar tillgängligheten med följande åtgärder:  
– Tillgänglighet ingår i vår verksamhetsidé.
– Tillgänglighet hör till vårt sätt att verka internt.
– Tillgängligheten är integrerad i vår upphandlingspraxis.
– Vi erbjuder våra arbetstagarna utbildning i tillgänglighet.
– Vår organisation har ett tekniskt verktyg som hjälper oss att utvärdera tillgängligheten.

Kompatibilitet med webbläsare

Sidan är kompatibel med följande webbläsare:
– Internet Explorer (Windows), nyaste versionen
-Chrome (Windows, Mac), nyaste versionen
– Firefox (Windows, Mac), nyaste versionen
– Safari (Mac), nyaste versionen

Teknik

Den här sidans tillgänglighet beror på följande tekniska funktionalitet:
– HTML
– WAI-ARIA
– CSS
– Javascript

Detta tillgänglighetsutlåtande berör kyrkoarskalendern.fi och är gjort 11.3.2020.

Förstasidan