Helgdagar med anknytning till julen

Utanför själva jultiden firar den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland tre helgdagar vilkas tidpunkt bestäms utgående från julen. Kyndelsmässodagen infaller 40 dagar efter jul. I praktiken firas den söndagen den 2 februari eller den närmast följande söndagen. Om kyndelsmässodagen sammanfaller med fastlagssöndagen firas den i stället på den föregående söndagen. Marie bebådelsedag firas den 25 mars, d.v.s. nio månader före följande jul. I praktiken firas denna helg mellan den 22 och den 28 mars. Om Marie bebådelsedag sammanfaller med palmsöndagen eller påskdagen firas den i stället på söndagen före palmsöndag. Johannes döparens dag eller midsommardagen infaller sex månader före jul. Numera firas den på en lördag mellan den 20 och den 26 juni. Kyndelsmässodagen och Marie bebådelsedag är Kristusfester, medan Johannes döparens dag hör till de gamla minnesdagarna över bibliska personer.

Övriga helgdagar

Nationella helgdagar

Nationella böndagar

Förstasidan