Lördag 12.6.2021

3 årgången

Andra söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Förgängliga och oförgängliga skatter

Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men han blev fattig för att göra oss rika.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

Ps. 49:16

Psalm:

Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
för att få leva evigt
och inte läggas i graven.
Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
Oroa dig inte när någon blir rik
och välståndet växer i hans hus,
ty ingenting får han med sig i döden,
hans rikedom följer honom inte dit ner.
Fast han räknar sig som lycklig i livet
och prisas för att det gått honom väl,
går han ändå till sina fäder,
till dem som aldrig ser ljuset mer.
Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.

Ps. 49:6–10, 16–21

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Frikänd skall jag se ditt ansikte
och mättas av din åsyn när jag vaknar.

Ps. 17:15

Ordspr. 30:7-9

Två saker ber jag dig om,
neka mig dem aldrig till min död:
håll falskhet och lögn ifrån mig,
och gör mig varken fattig eller rik.
Ge mig bara mitt beskärda bröd,
gör mig varken så mätt att jag förnekar dig
och säger: ”Vem är Herren?”
eller så utblottad att jag stjäl
och kränker min Guds namn.

1 Tim. 6:6-12

Visst ger religionen god lön om man nöjer sig med det nödvändiga, för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människorna i fördärv och undergång. Kärleken till pengar är roten till allt ont; genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
Men du som tillhör Gud, håll dig borta från sådant. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök vinna det eviga livet, som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen.

Matt. 16:24-27

Jesus sade till sina lärjungar: ”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad skall hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.”

Dagens bön

1

Gud, du som är jordens och himlens hemlighet,
rikta våra blickar mot det osynliga
så att vi söker den eviga glädjen i dig.
Endast du kan stilla vår själs längtan.
Hjälp oss att leva med öppna händer
och att använda det du ger oss här på jorden
också till andras bästa.
Hör oss för Jesu skull.

2

Helige Gud.
Vi fäster oss lätt vid pengar
och vid de saker vi äger.
Hjälp oss att se vad vi verkligen behöver
och att välja det som är viktigt.
Tack för att du ger oss ett liv som är värdefullare
än all jordisk egendom.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

3

Barmhärtige Fader.
Vi ser de rika bli allt rikare
och de fattiga allt fattigare.
De som påminner oss om de hungrande
lämnar oss ingen ro.
Herre, vi ropar till dig:
Förbarma dig över alla människor i världen.
Ge var och en av oss ett barmhärtigt hjärta
så att vi inte sviker vår broder
utan känner igen honom
och gör vad vi kan för honom.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Gud,
du är för oss, dina barn, som en öm mor
och som en älskande far.
I ditt ord lär du oss
att vi inte behöver rikedom
men att vi behöver kärlek.
Misstänksamhet, ensamhet och hat
gör oss fattiga på gemenskap.
Visa oss vägen till varandra
och till kärlekens värme.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.