Lördag 17.4.2021

3 årgången

Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Uppståndelsens vittnen

Denna dags latinska namn Quasi modo geniti (som nyfödda) kommer från den gammalkyrkliga antifonen (1 Petr. 2:2) och syftar på dem som döpts under påsken. När firandet av påskoktaven, d.v.s. veckan efter påsk, med tiden inskränktes till endast söndagen efter påsk kom man att vid denna dags gudstjänst särskilt betona de döptas förpliktelse att leva som nya människor.

Sambandet mellan dopet och söndagen Quasimodogeniti syns också i dagens andra latinska namn Dominica in albis (de vita klädernas söndag), som är en förkortning av Dominica in albis depositis (de bortlagda vita klädernas söndag). Efter att under hela ”den vita veckan” ha burit den vita dopdräkten klädde sig de nydöpta nu i vanlig vardagsdräkt. Deras uppgift blev att i det dagliga livet vittna om den uppståndne Frälsaren och om Guds löfte som uppfyllts i honom. Detta löfte består också då människan i sin svaghet tvivlar på det.

Dagens bibeltexter handlar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den levande Jesus.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Som nyfödda barn
skall ni längta efter den rena, andliga mjölken,
för att växa genom den och bli räddade.

1 Petr. 2:2

Psalm:

Jag älskar Herren, ty han har hört
min bön om förskoning.
Han lyssnade till mig
när jag ropade.
Dödens snaror omgav mig,
dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren:
Herre, rädda mitt liv!
Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.
Han räddade mig från döden,
mitt öga från tårar,
min fot från att snava.
Jag får vandra inför Herren
i de levandes länder.

Ps. 116:1-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jesus stod mitt ibland dem och sade:
”Frid åt er alla.”

Joh. 20:26

Sak. 8:12-13

Nu skall årsväxten frodas, vinstocken skall ge sin frukt, jorden sin skörd och himlen sin dagg. Allt detta skall jag skänka åt dem som är kvar av folket. Liksom ert namn har varit en förbannelse bland folken, ni judeer och israeliter, så skall det nu bli en välsignelse när jag räddat er. Var inte ängsliga, fatta mod!

Apg. 13:23-33

Paulus sade:
”Det är bland Davids efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus, vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk. Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: ’Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.’
Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå.”

Luk. 24:36-49

Medan lärjungarna ännu talade stod Jesus plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!” De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.” Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ”Finns det något att äta här?” De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.
Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”

Dagens bön

1

Gud, vår Far,
vi tackar dig för att vi har fått fira påsk.
Vi tackar dig för att också vi
har fått del av uppståndelsen.
Bevara korsets segertecken i vårt hjärta.
Gör vårt liv till ett hoppets tecken.
Döden är mörk, Gud, men ditt ljus bryter igenom.
För Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du väckte din Son till liv från de döda,
och du lät många vittna om hans uppståndelse.
Vi lyssnar, Gud,
vi tror på det som de såg: att han lever.
Gör oss ödmjuka, gör oss mottagliga,
så att vi ser hur Jesus Kristus alltjämt möter oss
i ditt ord och dina sakrament
och förkunnar oss din frid.
Övervinn oss, Gud, när vi tvivlar.
Ge oss en stadig tro,
så att vi bekänner honom som Herre och Gud.
Hör oss för hans skull,
han som dog för att visa oss vem du är.

3

Käre himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du har lärt oss att älska Jesus
fastän vi inte har sett honom,
och att glädja oss över honom,
trots att vi inte fick vandra med honom.
Hjälp oss att också i denna gudstjänst och i vårt liv
känna igen vår uppståndne Herre
och tillbe honom som är vår Gud.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.