Lördag 3.7.2021

3 årgången

Femte söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Var barmhärtiga

Det är inte vår sak att döma vår nästa. Endast Gud har rätten att döma. Vi uppmanas att förlåta vår nästa och att främja rätten och godheten. Vi hör till en församling av syndare som lever av Guds förlåtelse.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.

Ps. 13:6

Psalm:

Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,
låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.
Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

Ps. 13:2–6

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

För mig skall alla knän böjas,
och alla tungor skall prisa Gud.

Rom. 14:11

Job 35:1-8

Elihu sade:
Tycker du detta är riktigt?
Du säger att du har rätt mot Gud,
du frågar honom:
”Vad har du för nytta av min rättfärdighet,
och vad gör det dig om jag syndar?”
Jag vill ge dig svar,
dig och dina vänner.
Vänd blicken mot himlen och se,
betrakta molnen högt ovanför dig!
Om du syndar, vad gör det honom?
Är dina brott många, vad rör det honom?
Om du är rättfärdig, vad ger det honom,
vad får han ta emot av dig?
Din ondska berör bara människor,
din rättfärdighet bara dina likar.

Rom. 14:13-19

Låt oss därför inte längre döma varandra. I stället skall ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingenting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. Om du sårar din broder med vad du äter, då lever du inte längre efter kärlekens bud. Låt inte din mat bringa den i fördärvet som Kristus dog för. Se till att man inte talar illa om det goda som är ert. Ty Guds rike är inte mat och dryck utan rättfärdighet och frid och glädje i den heliga anden. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och blir uppskattad av människor. Låt oss därför sträva efter det som gagnar friden och bygger upp gemenskapen.

Luk. 13:1-5

Vid samma tillfälle kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: ”Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er, skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.”

Dagens bön

1

Gud, du som är mild och trofast.
Du förlåter oss våra synder varje dag
och vill att också vi skall förlåta varandra.
Bryt ned våra hjärtans hårdhet.
Lär oss att se
att ingen lever enbart för sig själv,
att vi alla behöver varandra.
Lär oss att försonas
för Jesu Kristi skull.

2

Helige Gud,
du är rättvisans och fridens källa.
Utan dig kan vi inte leva i fred
eller i kärlek till varandra.
Bevara din kyrka
och låt den vara ett tecken på Kristi försoning.
Hör oss för din Sons skull.

3

Gud, du är vår Far.
Hjälp oss att likna dig i barmhärtighet.
Lär oss förstå, att när vi dömer våra medmänniskor
dömer vi oss själva.
Hjälp oss att förlåta, så som vi blir förlåtna.
Vi ber i Jesu Kristi namn.