Lördag 6.11.2021

3 årgången

Alla helgons dag

Helgdagar, övriga kyrkliga helgdagar

Laajasalon kirkon alttari

Liturgisk färg: röd, eller särskilt vid kvällsgudstjänst vit.

Fyra altarljus

De heligas gemenskap

Alla helgons dag är en sammansmältning av två helgdagar, alla helgons dag den 1 november (Festum omnium sanctorum) och alla troende avlidnas minnesdag den 2 november (Commemoratio omnium fidelium defunctorum). Både kristenhetens martyrer och alla övriga som avlidit i tron på Kristus är sålunda föremål för åminnelse. Men ordet ”heliga” syftar inte endast på de avlidna. Alla som tillhör Kristus är heliga. I tron är de delaktiga i den osynliga gemenskapen med helgonen. Dagens traditionella huvudtext är bergspredikans saligprisningar. Enligt trosbekännelsen utgör de heliga en gemenskap som också vi på ett osynligt sätt har del i.

Bild för kvällen

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

De skall se hans ansikte,
och de skall bära hans namn på sin panna.

Upp. 22:4

Psalm:

Herre, himlen prisar dina under,
de heligas församling din trofasthet.
Ty vem i skyn kan mäta sig med Herren,
vem av gudasönerna är Herrens like?
Fruktansvärd är Gud i de heligas råd,
stor och fruktad mer än alla omkring honom.
Lyckligt det folk som vet att hylla dig,
Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.
De gläder sig ständigt över ditt namn
och jublar över din rättfärdighet,
ty du är deras styrka och glans.
Genom din ynnest vinner vi seger,
ty vår sköld tillhör Herren,
vår kung tillhör Israels Helige.

Ps. 89:6–8, 16–19

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen.

Matt. 5:12

Jes. 65:23–25

De skall inte arbeta förgäves
och föda barn till en snar död,
ty de är ett släkte som Herren välsignat,
de och deras ättlingar.
Då skall detta ske:
Innan de ropar svarar jag dem,
medan de ännu talar bönhör jag dem.
Vargen och lammet betar tillsammans,
lejonet äter hö som oxen.
Och jord är ormens föda.
Ingenstans på mitt heliga berg
sker något ont eller vrångt,
säger Herren.

Upp. 22:1–5

Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och Lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömse sidor, stod livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad, och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. De skall se hans ansikte, och de skall bära hans namn på sin panna. Och det skall inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus, ty Herren Gud skall lysa över dem. Och de skall vara kungar i evigheters evighet.

Matt. 5:1–12 (samma text som i första årgången)

När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:
”Saliga de som är fattiga i anden,
dem tillhör himmelriket.
Saliga de som sörjer,
de skall bli tröstade.
Saliga de ödmjuka,
de skall ärva landet.
Saliga de som hungrar och törstar
efter rättfärdigheten,
de skall bli mättade.
Saliga de barmhärtiga,
de skall möta barmhärtighet.
Saliga de renhjärtade,
de skall se Gud.
Saliga de som håller fred,
de skall kallas Guds söner.
Saliga de som förföljs för
rättfärdighetens skull,
dem tillhör himmelriket.
Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.”

1 Kor. 15:51–57

Vad jag nu säger er är ett mysterium: vi skall inte alla dö, men vi skall alla förvandlas, i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt, och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger: Döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden, och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår herre Jesus Kristus.

Hebr. 11:13–16

I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.

Dagens bön

1

Livets Gud.
I dag minns vi alla helgonen
och alla våra kära som har trott på dig,
och vi ber:
Låt oss få vara dina heliga.
Hjälp oss att uthärda prövningar.
Trösta oss i vår sorg.
Låt ditt ljus lysa för levande och döda.
För Jesu Kristi skull.

2

Herre Jesus, vår Frälsare.
Låt oss få vara bland dem
som skall ärva det himmelska riket.
Mätta de fattiga med din nåd
och trösta de bedrövade.
Rena oss med din förlåtelse
och gör oss till förlåtande
och fridsälskande Guds barn.
Styrk oss med hoppet om
att vi en gång får vara med i skaran
av de vitklädda inför din tron
och prisa dig och Fadern.
Honom tillhör visdom och tack,
ära, makt och kraft i evighet.

3

Gud, vår Far i himlen.
I dag minns vi alla heliga
och alla dem som dog i tron på dig.
Vi tänker på våra kära som har lämnat oss
och längtar efter att återse dem.
Herre, hjälp oss att uthärda tomheten.
Låt ditt ljus lysa över levande och döda.
I Jesu Kristi namn.

4

Käre Far i himlen.
Tack för att du är med oss i alla skeden i vårt liv.
Du tar hand om oss när vi är riktigt små.
Du bär oss när vi växer.
Tack för att du kallar oss hem till himlen
när livet är slut.
Trösta oss när vi sörjer dem
som genom döden har lämnat oss.
Ge oss redan här en aning av himlens härlighet.
Hjälp oss att lita på Jesus i alla våra dagar.
Vi ber i hans namn.

5

Allhelgonadagens kväll
Himmelske Far,
du ger människan livet
och du kallar det tillbaka.
För ett ögonblick gömmer du oss
i dödens hemlighet
och lyfter oss igen upp i ljuset,
renade och förnyade.
Vänd dig till oss
som sörjer våra bortgångna kära.
Låt din frid sänka sig över vår sorg och ångest.
Tack för att din vilja med oss är god.
Hör oss för Kristi skull.