Måndag 1.4.2024

3 årgången

Annandag påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Mötet med den Uppståndne

Annandagens texter talar om hur den Uppståndne uppenbarar sig för lärjungarna och några av kvinnorna. Uppenbarelserna övertygade dem om att deras Herre verkligen blivit uppväckt och fortsättningsvis är närvarande i sin församling. Församlingen lever i gemenskap med den Uppståndne.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herren har verkligen blivit uppväckt.

Luk. 24:34

Psalm:

Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ps. 16:8-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

De sade till varandra:
”Brann inte våra hjärtan
när han talade till oss på vägen
och utlade skrifterna för oss?”

Luk. 24:32

Ps. 73:23-28

Men nu är jag alltid hos dig,
du håller mig vid handen.
Du leder mig efter din vilja,
du för mig på härlighetens väg.
Äger jag dig i himlen
önskar jag ingenting på jorden.
Min kropp och mitt mod må svika,
men jag har Gud, han är min klippa
för evigt.
De som är fjärran från dig går under,
du förintar alla som är otrogna mot dig.
Men jag har min lycka i att nalkas Gud,
jag tar min tillflykt till Herren, min Gud,
och skall vittna om allt du har gjort.

1 Petr. 1:18-23

Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Han var utsedd redan före världens skapelse men trädde fram först nu vid tidens slut, för er skull som tror. Genom honom tror ni på Gud, som har uppväckt honom från de döda och förhärligat honom, så att ni i er tro också kan hoppas på Gud.
Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. Ni är ju födda på nytt, inte ur en förgänglig sådd utan ur en oförgänglig, Guds levande och bestående ord.

Matt. 28:8-15

Kvinnorna lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”
Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

Dagens bön

1

Uppståndne Jesus Kristus,
lärjungarna trodde att de hade förlorat dig
i klippgraven.
Deras hopp om ditt rikes seger hade slocknat.
Men på vägen till Emmaus
visade du dig för dem
och tände på nytt glädjens och hoppets låga
i deras hjärtan.
Tänd också oss med ditt ord
när vår troslåga falnar
och hoppets perspektiv fördunklas.
Gå med oss och stanna hos oss
så att vi inte går förlorade på livsvägen.
Vi prisar dig med Fadern och den heliga Anden.

2

Herre Jesus Kristus,
du som uppstod från de döda
och visade dig för lärjungarna.
Vi ber dig: Rör också vid oss
genom ditt levande ord och dina sakrament.
Gå med oss på vägen
och gör våra hjärtan brinnande i oss.
Hjälp oss att inte mera leva för vår egen skull,
utan låt oss leva för dig som dog och uppväcktes för oss.
Vi ber i ditt namn.

3

Tag hand om oss, Herre,
gå denna sträcka med oss, du Uppståndne.
Stanna hos oss, när dagen vänds mot afton.
Sitt vid vårt bord, där vi är tillsammans.
Tag brödet i dina händer, du Hemlighetsfulle,
tacka Gud i vårt ställe, eftersom vi har glömt hur man gör,
och bryt brödet för de hungrande.
Nådens bröd.
Livets bröd.

4

Genom de sår
som människorna hade gett dig,
genom lidandets märken,
kände Tomas och dina andra lärjungar igen dig, du Uppståndne.
Gud, du är sårad och sårbar.
Hjälp oss att ständigt på nytt känna igen dig,
du sårade och blödande,
du övergivne och sanne Gud.
Förundrade prisar och tillber vi dig,
vår Herre och Gud.

5

Gud,
tack för att du låter
livet segra över döden.
Tack för att du är den
som går vid vår sida.
Hjälp oss att känna igen och ta emot dig
så som du tar emot oss.
Tack för lyssnandets och samtalets gåva.
Väck vår förundran och stärk vår tro.
Ge oss glädje och nytt livsmod.
Låt det brutna brödet för oss vara tecknet
på uppståndelsens verklighet.
I Jesu Kristi namn.