Onsdag 15.9.2021

3 årgången

Sextonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Guds omsorg

Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har vård om oss och frigör oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt. Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord: ”Det är saligare att ge än att få.”

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.

Ps. 55:23

Psalm:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
Förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

Ps. 86:1, 3–7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Lugn! Besinna att jag är Gud.

Ps. 46:11

2 Mos. 16:11-19, 31, 35

Herren talade till Mose: ”Jag har hört israeliternas knot. Säg till dem: Mellan skymning och mörker skall ni få kött att äta, och i morgon bitti skall ni få så mycket bröd ni behöver. Då skall ni inse att jag är Herren, er Gud.”
Den kvällen kom det vaktlar i sådan mängd att de täckte hela lägret, och på morgonen låg det dagg runt omkring lägret. När daggen hade torkat låg det ute i öknen något tunt och frasigt, tunt som rimfrost på marken. Och när israeliterna såg det frågade de varandra: ”Vad är det här?” eftersom de inte visste vad det var. Mose sade till dem: ”Det är den mat som Herren ger er att äta. Och Herren har gett denna befallning: Samla så mycket av det som var och en behöver, ett omermått per person för samtliga. Varje husfar skall hämta till dem han har i sitt tält.” Israeliterna gjorde så, och några samlade mer, andra mindre. När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde. Mose sade till dem: ”Ingen får lämna kvar något av detta till i morgon.”
Israeliterna kallade brödet för manna. Det liknade korianderfrö; det var vitt och smakade som honungskaka. Israeliterna åt manna i fyrtio år tills de kom till bebott land; de åt manna tills de nådde gränsen till Kanaan.

Apg. 20:32-35

Paulus sade i sitt avskedstal till efesierna:
”Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats. Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få.”

ELLER

1 Tim. 6:17-19

Säg åt dem som är rika i denna världen att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud, som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sig en rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som är en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet.

Matt. 6:19–24

Jesus sade:
”Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.
Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret.
Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon

Dagens bön

1

Gud, vår Skapare.
Du har vård om allt levande.
Hjälp oss att lämna både små
och stora bekymmer åt dig
och att ta emot varje ny dag
som en gåva av dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Allsmäktige Gud.
Du har vård om din skapelse,
du mättar himlens fåglar
och klär gräset på ängen.
Åt oss, dina barn, ger du vad vi behöver.
Bevara oss från att utmattas
av oro och besvikelser.
Lär oss att helhjärtat lita på
dina möjligheter och din ledning.
Vi ber till dig i Jesu Kristi namn.

3

Allsmäktige Fader.
Du tände solen som lyser över oss alla
och välsignar jorden som ger oss vårt bröd.
Du säger att vi skall lämna alla våra bekymmer
och tala med dig om våra önskningar och behov.
Herre, lär oss vänta allt av dig,
liksom vi tar emot allt av dig.
Genom din Son, Jesus Kristus.

4

Gud, vår Far i himlen.
Hjälp oss att frikostigt ge av det som är vårt
och att lita på att du ger oss allt vad vi behöver.
Tack för att du tar emot även små gåvor.
I Jesu namn.

5

Gud, vår Far,
du vill att vi skall lita på
att du tar hand om oss varje dag.
Du ser hur vi försöker lägga saker på hög,
för säkerhets skull.
Hjälp oss att tro att du kan ge oss
allt vi behöver.
Lär oss att dela med oss av det du ger.
Vi ber i vår Frälsares Jesu Kristi namn.