Söndag 10.5.2020

2 årgången

Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Himmelrikets medborgare i världen

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i kedjan av glädjerika söndagar. Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.

Ps. 98:1

Psalm:

Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans
inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

Ps. 98:2-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ett nytt bud ger jag er:
att ni skall älska varandra.

Joh. 13:34

Jes. 32:15-20

Då ande från ovan utgjuts över oss
skall öknen bli till en trädgård
och trädgårdar räknas som skog.
Rätten skall bo i öknen,
rättfärdighet i trädgården.
Rättfärdighetens verk är fred och välstånd,
dess frukt beständig ro och trygghet.
Mitt folk skall få bo i ett fredligt land,
i hem där de känner sig trygga
och får vila sorglösa.
Men skogen skall fällas
och staden jämnas med marken.
Lyckliga ni som kan så vid alla vatten
och låta oxar och åsnor ströva fritt!

Rom. 8:9-11

Ni däremot är inte kvar i den köttsliga naturen utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om Kristus bor i er, så är visserligen kroppen död på grund av synden, men anden har liv på grund av rättfärdigheten. Om anden från honom som har uppväckt Jesus från de döda bor i er, då skall han som har uppväckt Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom att hans ande bor i er.

Joh. 17:6-10

Jesus bad och sade:
”Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord. Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig. Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.
Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.”

Dagens bön

1

Jesus Kristus, vår Herre,
du har sagt att vi inte skall vara oroliga,
att vi skall tro på Gud, och tro på dig.
Du vill att vi skall vara där du är.
Hjälp oss att lära känna den väg där du går;
hjälp oss att lära känna Gud genom dig.
Tack för att du ger oss liv genom ditt liv,
din död och din uppståndelse.
Dig vare ära i evighet med Fadern
och den heliga Anden.

2

Allsmäktige Gud.
Du har sänt oss Sanningens Ande
som ett ljus i vårt mörker,
så att vi kan hålla oss kvar på rättfärdighetens väg.
Ge oss styrka, så att vi kan överge allt
som bryter ner vår tro på dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Herre, vår Gud.
Du uppväckte din Son från de döda
och gav oss en ny sång att sjunga,
en tackpsalm och en lovsång.
Hjälp oss att leva efter dina bud
så att vi i ord och toner förkunnar dina löften,
och låt den himmelska glädjen fylla våra hjärtan.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4

Allsmäktige Gud,
du som i världsalltet öppnar din skapelses
outtömliga majestät
och som låter mörkret genomträngas av ljuset
från tallösa solar.
Vi tackar dig, Fader,
för att du genom din Son Jesus Kristus
har kommit oss nära,
och för att du enligt hans löfte
ger oss Hjälparen, den heliga Anden,
att upplysa oss också inifrån vårt eget hjärta.
Vi ber dig:
Ge oss mod och kraft
att vandra den väg som du visar
så att vi når vårt mål, ditt himmelska rike.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.