Söndag 11.10.2020

2 årgången

Nittonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Det dubbla kärleksbudet

Det dubbla kärleksbudet är ett koncentrat av lagen. Den som älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv uppfyller det som lagen fordrar. Guds kärlek väcker kärlek i oss. Kärleken är lagen i dess fullhet.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ge mig förstånd att lyda din lag,
att hålla den helt och fullt.

Ps. 119:34

Psalm:

Lycklig den vars liv är fläckfritt,
den som följer Herrens lag.
Lycklig den som lyder hans lagbud
och helhjärtat vänder sig till honom,
som aldrig gör något orätt
utan lever efter hans ord.
Du har gett dina befallningar,
de skall följas noga.
Om jag bara kunde stå fast i min strävan
att hålla dina stadgar!
Då behövde jag inte blygas
när jag betraktar alla dina bud.
Jag tackar dig av hjärtat
när jag lär mig dina rättfärdiga lagar.
Dina stadgar skall jag hålla.
Överge mig aldrig!

Ps. 119:1–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Underbara är dina lagbud,
därför lyder jag dem.

Ps. 119:129

5 Mos. 10:12-13

Mose sade:
Och nu, Israel, vad begär Herren, din Gud, av dig? Bara att du fruktar Herren, din Gud, så att du alltid vandrar hans vägar, älskar honom och tjänar Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och med hela din själ och håller Herrens bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig, allt till gagn för dig själv.

1 Joh. 2:15-17

Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt.

Mark. 12:28-34

En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom: ”Vilket är det viktigaste budet av alla?” Jesus svarade: ”Viktigast är detta: Hör, Israel, Herren, vår Gud, är den ende Herren, och du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Något större bud än dessa finns inte.” Den skriftlärde sade: ”Du har rätt, mästare! Det är som du säger: han är den ende, det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och av hela sin kraft och att älska sin nästa som sig själv, det är mer än alla brännoffer och andra offer.” När Jesus hörde att mannen svarade klokt sade han: ”Du har inte långt till Guds rike.”

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du gjorde oss till dina älskade barn.
Låt ditt ansikte lysa över oss.
Lär oss älska dig över allting
och vår nästa som oss själva.
Lär oss älska allt levande
som du har skapat.
Det är du som är kärleken.
Genom Jesus Kristus,
som gick i döden för vår skull.

2

Gud,
vi behöver din hjälp
så att vi lyssnar till din röst
och kan leva enligt kärlekens bud.
Vi ber dig: Låt din Ande leda oss,
så att vi älskar dig över allting
och finner vägen till vår nästa.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Himmelske Far,
ofta sjunker vi ned i hopplöshet och otro
när vi ser vår svaghet och synd i ljuset av din lag.
Hjälp oss att lita på att vi är dina älskade barn,
också när vi frestas att döma oss själva.
Tack för att du ger oss förlåtelse och nåd
och ett levande hopp.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.