Söndag 12.5.2024

3 årgången

Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.

Ps. 27:7

Psalm:

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.
Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.
Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Ps. 27:1–3, 7–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men när han kommer, sanningens ande,
skall han vägleda er med hela sanningen.

Joh. 16:13

Sak. 14:7-9

Det skall vara en ständig dag – Herren vet när den kommer – och ingen växling mellan dag och natt, utan när kvällen kommer skall det vara ljust. Den dagen skall friskt vatten strömma ut från Jerusalem, hälften mot östra havet och hälften mot västra havet. Sommar och vinter skall det vara så. Och Herren skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Herren vara en och hans namn ett enda.

Ef. 1:15-23

Jag upphör aldrig att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner, sedan jag nu har hört om er tro på herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Jag ber att vår herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, skall ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror – samma oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden, över alla namn som finns att nämna, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud för kyrkan, som är hans kropp, fullheten av honom som helt uppfyller allt.

Joh. 17:18-23

Jesus bad och sade:
”Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.
Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.”

Dagens bön

1

Fader, hos oss är förvirring och oro,
hos dig är samling och frid.
Ur vår trötthets djup söker vi dig,
vi kommer till dig, du som är livets kraft och vila.
Fader, fyll oss med din Ande
så att vi vågar vila i dig.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Det ber vi om i Jesu namn.

2

Gud, vår himmelske Far,
du är stark i det som är svagt,
och genom din Ande kallar du oss
att följa Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i dig
också när omvärlden avvisar oss.
Gör oss trofasta
också när vi möter nöd och motgång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Helige Gud,
du ger det friska vattnet
som uppehåller allt liv
och sänder ut de vindar
som förnyar jorden,
förbarma dig också över vår inre människa.
Låt din heliga Ande,
Hjälparen som Jesus utlovade,
varje dag komma till oss,
så att vi ser din omsorg om oss
och lär oss att urskilja din vilja: Abba, Fader.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Käre himmelske Far,
du har lovat ge oss den heliga Anden
för att han skall vara vår Hjälpare
och vägleda oss med hela sanningen.
Vi ber dig:
Låt din Ande göra oss till Jesu vänner
som älskar varandra så som han älskar oss.
Vi ber i Faderns, Sonens
och Andens namn.