Söndag 13.9.2020

2 årgången

Femtonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Tacksamhet

Denna söndag talar om tacksamhet och otacksamhet. Jesus gjorde gott framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade honom och bekände sin tro på honom. Andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat. Men han ville göra gott mot alla utan åtskillnad.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn,
du den Högste.

Ps. 92:2

Psalm:

Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion.
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
Till dig kommer alla människor
för att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
Lycklig den utvalde
som får komma dig nära
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus,
av det heliga i ditt tempel.
Förunderligt svarar du oss
och ger seger,
Gud, som räddar oss,
du tillflykt för hela jorden
och de fjärran haven.
De som bor vid jordens ändar
står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.

Ps. 65:2–6, 9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

Psalm:

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Tacka gudarnas Gud,
evigt varar hans nåd.
Tacka herrarnas Herre,
evigt varar hans nåd.
Han ensam gör under,
evigt varar hans nåd.
Han skapade himlen med vishet,
evigt varar hans nåd.
Han bredde ut jorden på vattnen,
evigt varar hans nåd.
Han gjorde de stora ljusen,
evigt varar hans nåd,
solen till att härska över dagen,
evigt varar hans nåd,
måne och stjärnor till att härska
över natten,
evigt varar hans nåd.
Han ger bröd åt allt levande,
evigt varar hans nåd.
Tacka himlens Gud,
evigt varar hans nåd.

Ps. 136:1-9, 25-26

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.

Ps. 147:1

Jes. 24:14-16

De höjer glädjerop
och jublar över Herrens majestät,
de ropar högt i väster.
Ära Herren också i öster,
ära i kustländerna
Herrens, Israels Guds, namn!
Från jordens ände hör vi lovsång,
en hyllning till den rättfärdige.

2 Kor. 9:6-15

Kom ihåg: den som sår snålt får en snål skörd, och den som sår rikligt får en riklig skörd. Var och en skall ge som han har beslutat i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare. Gud förmår ge er allt gott i överflöd, så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet: Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta, han skall ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. Ni blir rika på allt och kan visa en gränslös frikostighet, som framkallar tacksägelser till Gud när jag förmedlar gåvan. Den tjänst som ni fullgör med denna insamling fyller inte bara de heligas behov utan får också tacksägelserna till Gud att överflöda. När ni genom denna tjänst visar er pålitlighet kommer de att prisa Gud för att ni följer er bekännelse till Kristi evangelium och frikostigt delar med er till dem och till alla. De kommer att be för er och längta efter er på grund av Guds överväldigande nåd mot er. Gud vare tack för hans oerhörda gåva.

Joh. 5:1-15

Vid en av judarnas högtider gick Jesus upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har fem pelargångar, och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge frågade han honom: ”Vill du bli frisk?” Den sjuke svarade: ”Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig.” Jesus sade till honom: ”Stig upp, ta din bädd och gå.” Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.
Men det var sabbat den dagen, och judarna sade till honom som hade blivit botad: ”Det är sabbat. Du får inte bära på din bädd.” Han svarade: ”Den som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå.” De frågade: ”Vem var det som sade åt dig att ta den och gå?” Han som hade botats visste inte vem det var, för Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom: ”Du har blivit frisk. Synda inte mer, så att det inte händer dig något värre.” Mannen gick då och talade om för judarna att det var Jesus som hade gjort honom frisk.

Dagens bön

1

Vår Herre och Frälsare.
Du hjälpte de hjälplösa.
Du gav hopp åt dem som saknade hopp,
du gav liv åt de döda.
Herre, tack för att du inte förändras,
du är densamme i går, i dag och i evighet.
Herre, förbarma dig över vår hjälplöshet.
Ta ifrån oss rädslan,
ta bort nöden
och låt oss få vila i din nåd.
Vi ber i ditt namn.

2

Gud, du har skapat oss
och ger oss allt gott.
Vårt liv är fullt av under,
men ofta ser vi dem inte.
Befria oss från bitterheten
som dödar vår glädje och tacksamhet.
Fyll vårt hjärta med glädje och lovsång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Gud, vår Far i himlen,
du vill att vi människor skall ha liv
i överflöd.
Tack för att du sände din Son,
Herren Jesus, till världen.
Han botade sjuka och uppväckte döda.
Tack för att han ännu i dag hjälper dem
som vänder sig till honom.
Tack för att du ger oss det eviga livet för
hans skull.
Vi ber i Jesu namn.