Söndag 14.4.2024

3 årgången

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till.

Ps. 33:5–6

Psalm:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Ps. 23

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag är den gode herden,
och jag känner mina får,
och de känner mig.

Joh. 10:14

Mika 7:14-20

Valla ditt folk med din herdestav,
den hjord som är din egendom
och lever ensam i en vildmark
omgiven av odlat land.
Låt den få beta i Bashan och Gilead
som i forna dagar.
Låt oss få se under,
som när du drog ut ur Egypten.
Folken skall se det och blygas
trots all sin makt,
de skall stå där med handen för munnen
och med öron som drabbats av dövhet.
De skall slicka stoftet som ormar,
som markens krälande djur.
Darrande skall de lämna sina fästen
och komma ut till Herren, vår Gud.
De skall frukta och bäva för dig.
Vilken gud är som du,
du som tar bort skuld och förlåter synd
hos dem som är kvar av din egendom.
Din vrede består inte för alltid,
du vill helst visa nåd.
Du förbarmar dig över oss på nytt
och utplånar våra brott,
du kastar alla våra synder i havets djup.
Du skall visa Jakob trohet och
Abraham nåd
enligt den ed du i forna dagar gav
våra fäder.

Hebr. 13:20-21

Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen.

Joh. 10:1-10

Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade.
Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.”

Dagens bön

1

Gud vår Herre,
du har uppväckt Jesus från de döda,
han som är den gode herden.
Kalla oss genom din heliga Ande,
så att vi lyssnar och följer Kristi röst.
Lär oss att efter hans förebild ta hand om varandra.
Låt oss bli en hjord med en herde.
Vi ber i Jesu namn.

2

Barmhärtige Gud,
du sände din Son att vara vår herde
som beskyddar oss när ondskan är nära.
Tack Gud för din heliga Ande
som låter oss höra hans röst.
Tack för att Kristus känner var och en av oss
och bryr sig om oss i vår nöd.
Låt ingenting dra oss bort från honom;
låt alla förenas i tro på dig
och på honom som du sände.
Låt det bli en hjord och en herde.

3

Vi tackar dig,
käre himmelske Fader, för Jesus Kristus,
för den gode herden som alltid ser hela sin hjord
och som aldrig förlorar något enda får ur sikte.
Vi ber dig:
Låt också oss få tillhöra honom,
så att han kallar på oss var vi än är,
uppsöker oss när vi har gått vilse
och räddar oss om vi har blivit illa medfarna.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.