Söndag 14.6.2020

2 årgången

Andra söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Förgängliga och oförgängliga skatter

Denna söndag handlar om de oförgängliga himmelska skatterna samt om de förgängliga och bedrägliga jordiska rikedomarna. Att sträva efter rikedom leder till själviska gärningar. Att älska Gud är att enligt hans vilja tjäna sin nästa. Här är Kristus vårt föredöme. Han var rik, men han blev fattig för att göra oss rika.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.

Ps. 49:16

Psalm:

Varför skulle jag frukta i olyckans tid,
då bedragares ondska omger mig?
De litar till sina ägodelar
och skryter med sin rikedom.
Men ingen kan köpa sig fri
och betala lösen till Gud.
Att köpa sig fri är dyrt,
man kan aldrig betala priset
för att få leva evigt
och inte läggas i graven.
Men mig skall Gud köpa fri,
han skall ta mig ur dödsrikets grepp.
Oroa dig inte när någon blir rik
och välståndet växer i hans hus,
ty ingenting får han med sig i döden,
hans rikedom följer honom inte dit ner.
Fast han räknar sig som lycklig i livet
och prisas för att det gått honom väl,
går han ändå till sina fäder,
till dem som aldrig ser ljuset mer.
Människan i all sin glans är utan förstånd,
hon liknar de oskäliga djuren.

Ps. 49:6–10, 16–21

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Frikänd skall jag se ditt ansikte
och mättas av din åsyn när jag vaknar.

Ps. 17:15

Amos. 8:4-8

Hör detta, ni som trampar på de fattiga
och utrotar de svaga i landet!
Ni säger: ”När är nymånadsfesten över
så att vi kan sälja säd,
och sabbaten
så att vi får öppna kornboden?
Då skall vi minska måtten
och lägga på priserna
och fuska med vågen,
köpa de fattiga för pengar
och de nödställda för ett par skor
och sälja spillet som säd.”
Herren har svurit vid Jakobs stolthet
att aldrig glömma något de gjort.
Skulle inte jorden skälva för detta
så att alla som bor där får sorg?
Skulle inte hela jorden stiga och sjunka
som Nilen, Egyptens flod?

2 Kor. 8:1-9

Jag vill tala om för er, bröder, vilken nådegåva församlingarna i Makedonien har fått av Gud. Under många svåra prövningar har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom överflödat i den rikaste givmildhet. Jag kan försäkra: efter sin förmåga, ja, över sin förmåga har de gett. De kom självmant till mig och tiggde och bad om att få vara med och hjälpa de heliga. Och de gav inte bara det jag hade hoppats – efter Guds vilja gav de först och främst sig själva, åt Herren och åt mig. Därför kunde jag be Titus fortsätta som han börjat och se till att även denna frikostighetens gåva blir fulländad hos er. Ni som har allt i överflöd: tro, tal, kunskap, hängivenhet och den kärlek som jag har uppväckt hos er, se till att ni också ger överflödande prov på denna nådegåva.
Det här är ingen befallning. Men jag vill pröva äktheten i er kärlek genom att ställa den mot andras hängivenhet. Ni känner vår herre Jesu Kristi stora gåva: han, som var rik, blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom.

Luk. 12:13-21

Någon i hopen sade till Jesus: ”Mästare, säg åt min bror att dela arvet med mig.” Han svarade: ”Vem har satt mig till att döma eller skifta mellan er?” Och han sade till dem: ”Akta er för allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar.” Sedan gav han dem en liknelse: ”En rik man hade fått god skörd på sina jordar. Han tänkte för sig själv: ’Vad skall jag göra? Jag har inte plats för hela skörden.’ Han sade: ’Så här skall jag göra. Jag river mina lador och bygger större så att jag får rum med säden och allt annat jag äger. Sedan kan jag säga till mig själv: Nu min vän är du väl försörjd för många år framåt. Du kan vila ut. Ät, drick och roa dig.’ Men Gud sade till honom: ’Din dåre, i natt skall ditt liv tas ifrån dig, och allt du har lagt på hög, vem skall få det?’ Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

ELLER

Matt. 13:44-46

Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen, och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern.
Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den.

Dagens bön

1

Gud, du som är jordens och himlens hemlighet,
rikta våra blickar mot det osynliga
så att vi söker den eviga glädjen i dig.
Endast du kan stilla vår själs längtan.
Hjälp oss att leva med öppna händer
och att använda det du ger oss här på jorden
också till andras bästa.
Hör oss för Jesu skull.

2

Helige Gud.
Vi fäster oss lätt vid pengar
och vid de saker vi äger.
Hjälp oss att se vad vi verkligen behöver
och att välja det som är viktigt.
Tack för att du ger oss ett liv som är värdefullare
än all jordisk egendom.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

3

Barmhärtige Fader.
Vi ser de rika bli allt rikare
och de fattiga allt fattigare.
De som påminner oss om de hungrande
lämnar oss ingen ro.
Herre, vi ropar till dig:
Förbarma dig över alla människor i världen.
Ge var och en av oss ett barmhärtigt hjärta
så att vi inte sviker vår broder
utan känner igen honom
och gör vad vi kan för honom.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Gud,
du är för oss, dina barn, som en öm mor
och som en älskande far.
I ditt ord lär du oss
att vi inte behöver rikedom
men att vi behöver kärlek.
Misstänksamhet, ensamhet och hat
gör oss fattiga på gemenskap.
Visa oss vägen till varandra
och till kärlekens värme.
Detta ber vi om i vår Herres Jesu Kristi namn.