Söndag 17.9.2023

2 årgången

Sextonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Guds omsorg

Jesus lär att den som tror på Gud inte behöver bekymra sig för allt möjligt. Vår himmelske Far har vård om oss och frigör oss, så att vi varje stund kan koncentrera oss på det som är mest nödvändigt. Samtidigt befriar Gud oss till att också hjälpa våra medmänniskor. En kristen människa minns Jesu ord: ”Det är saligare att ge än att få.”

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Kasta din börda på Herren,
han skall sörja för dig.

Ps. 55:23

Psalm:

Hör mig, Herre, och svara mig,
jag är hjälplös och fattig.
Förbarma dig, Herre,
jag ropar till dig hela dagen.
Låt din tjänare glädjas,
Herre, jag sätter mitt hopp till dig.
Ja, Herre, du är god, du förlåter,
rik på kärlek till alla som åkallar dig.
Herre, lyssna till min bön,
hör mig när jag ber.
I nödens stund ropar jag till dig,
och du svarar mig.

Ps. 86:1, 3–7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Lugn! Besinna att jag är Gud.

Ps. 46:11

1 Kung. 17:1, 8-16

Elia, en man från Tishbe i Gilead, sade till Achav: ”Så sant Herren lever, Israels Gud som jag tjänar, under de närmaste åren skall det varken falla dagg eller regn annat än på min befallning.”
Herrens ord kom till Elia: ”Gå till Sarefat vid Sidon och slå dig ner där. Jag har befallt en änka där att förse dig med mat.” Elia gav sig i väg till Sarefat, och när han kom till stadsporten gick där en änka och plockade pinnar till ved. Han ropade till henne: ”Kan du hämta lite vatten, så jag får dricka.” När hon var på väg för att hämta vattnet ropade han: ”Kan du ta med en bit bröd också?” Hon svarade: ”Så sant Herren, din Gud, lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke. Men när vi har gjort slut på det svälter vi ihjäl.” – ”Var inte rädd”, sade Elia. ”Gå och gör som du har sagt, men baka först en liten brödkaka åt mig och kom hit ut med den. Sedan kan du baka åt dig själv och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud: Mjölet i krukan skall inte ta slut och oljan i kruset inte tryta fram till den dag då Herren låter regnet falla över jorden.” Då gav hon sig i väg och gjorde som Elia hade sagt, och både hon och Elia och pojken hade mat under lång tid. Mjölet i krukan tog inte slut och oljan i kruset tröt inte, alldeles som Herren hade sagt genom Elia.

Fil. 4:10–14

Jag har glatt mig mycket i Herren över att er omtanke om mig äntligen har kunnat skjuta nya skott. Omtanke hade ni ju förut också, men inte tillfälle. Inte för att jag har lidit någon nöd. Jag har lärt mig att klara mig med det jag har. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt: att vara mätt och att hungra, att leva i överflöd och att lida brist. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Men ni skall ha tack för att ni ville bistå mig i mitt svåra läge.

Luk. 10:38–42

Medan de var på väg gick Jesus in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: ”Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till.” Herren svarade henne: ”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.”

Dagens bön

1

Gud, vår Skapare.
Du har vård om allt levande.
Hjälp oss att lämna både små
och stora bekymmer åt dig
och att ta emot varje ny dag
som en gåva av dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Allsmäktige Gud.
Du har vård om din skapelse,
du mättar himlens fåglar
och klär gräset på ängen.
Åt oss, dina barn, ger du vad vi behöver.
Bevara oss från att utmattas
av oro och besvikelser.
Lär oss att helhjärtat lita på
dina möjligheter och din ledning.
Vi ber till dig i Jesu Kristi namn.

3

Allsmäktige Fader.
Du tände solen som lyser över oss alla
och välsignar jorden som ger oss vårt bröd.
Du säger att vi skall lämna alla våra bekymmer
och tala med dig om våra önskningar och behov.
Herre, lär oss vänta allt av dig,
liksom vi tar emot allt av dig.
Genom din Son, Jesus Kristus.

4

Gud, vår Far i himlen.
Hjälp oss att frikostigt ge av det som är vårt
och att lita på att du ger oss allt vad vi behöver.
Tack för att du tar emot även små gåvor.
I Jesu namn.

5

Gud, vår Far,
du vill att vi skall lita på
att du tar hand om oss varje dag.
Du ser hur vi försöker lägga saker på hög,
för säkerhets skull.
Hjälp oss att tro att du kan ge oss
allt vi behöver.
Lär oss att dela med oss av det du ger.
Vi ber i vår Frälsares Jesu Kristi namn.