Söndag 18.7.2021

3 årgången

Kristi förklarings dag

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Kannelmäen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, men från måndag till lördag grön enligt kyrkoåret.

Fyra altarljus

Kristus förhärligad

Ända sedan 1500-talet har Kristi förklarings dag firats på sjunde söndagen efter trefaldighet (som nu är åttonde söndagen efter pingst). Kristi förhärligande var vändpunkten i hans liv. Apostlarna fick med egna ögon se hans gudomliga härlighet och höra Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” Guds härlighet kommer till synes i den kärlek som offrar allt.

Förutom den förklarade Kristus visade sig även Mose och Elia för apostlarna på berget. Mose och Elia representerade lagen och profeterna. Från första stund har den kristna kyrkan sett Kristi liv, död och uppståndelse som uppfyllelsen av löftena i Gamla testamentet.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Glansen är som solens ljus,
som fått sina strålar av honom,
hans makt är dold i den.

Hab. 3:4

Psalm:

Herren är konung! Må jorden jubla,
de fjärran kusterna glädja sig.
Moln och töcken omger honom,
på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Bergen smälter som vax inför Herren,
inför hela jordens härskare.
Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
hans härlighet skådas av alla folk.
Herren älskar dem som hatar det onda,
han bevarar sina trognas liv
och räddar dem ur de gudlösas våld.
Ljus bryter fram för de rättfärdiga
och glädje för de redbara.

Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ni rättfärdiga, gläd er över Herren
och prisa hans heliga namn.

Ps. 97:12

2 Mos. 34:29-35

När Mose gick ner från Sinaiberget och hade med sig förbundstecknet, de två tavlorna, utgick det en strålglans från hans ansikte, därför att han hade talat med Gud, men han märkte det inte. Då Aron och alla israeliterna såg strålglansen från Moses ansikte vågade de inte komma emot honom. Men Mose ropade på dem, och då kom Aron och alla hövdingarna i menigheten till honom, och han talade med dem. Sedan kom alla israeliterna fram, och Mose gav dem alla de befallningar som han hade fått av Herren på Sinaiberget. När Mose hade talat satte han en mask för ansiktet. Varje gång Mose trädde fram inför Herren för att tala med honom tog han av masken tills han gick ut igen. När han hade kommit ut talade han om för israeliterna vad Herren hade befallt. Då såg israeliterna hur Moses ansikte strålade, och Mose satte masken för ansiktet tills han åter skulle gå in och tala med Herren.

2 Kor. 3:7-18

Redan dödens tjänst, som byggde på bokstäver inhuggna i stentavlor, tillkom under en sådan härlighet att israeliterna måste vända bort blicken från Moses ansikte; så stark var strålglansen från hans ansikte, fast den snart försvann. Hur mycket större härlighet skall då inte omge Andens tjänst! Om domens tjänst hade sin härlighet, hur mycket rikare på härlighet måste då inte rättfärdighetens tjänst vara. Det som förr hade sin härlighet visar sig inte ha någon, så snart den jämförs med den överväldigande härligheten. Ty om det som försvinner hade härlighet, hur mycket större är inte härligheten hos det som består.
När jag nu har detta hopp kan jag uppträda med stor frimodighet och gör inte som Mose. Han dolde sitt ansikte med en duk för att israeliterna inte skulle se hur det som var på väg att försvinna tog slut. Och deras förstånd blev förstockat, ty ännu i denna dag hänger den slöjan kvar när det gamla förbundets skrifter läses upp, och den lyfts inte bort eftersom det är genom Kristus den försvinner. Än i dag ligger en slöja över deras hjärtan när man läser ur Moses lag. Men för den som vänder sig till Herren tas slöjan bort. Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet. Och alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden.

Luk. 9:28-36

Ungefär en vecka senare tog Jesus med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte, och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia” – han visste inte vad han sade. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: ”Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom”, och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud.
På det heliga berget lät du lärjungarna
se Jesu härlighet
för att de skulle lyssna till honom.
Ge oss det liv som din Son har uppenbarat
och låt oss med honom
få del i din härlighet.
Genom vår Herre, Jesus Kristus.

2

Herre Jesus Kristus.
Du uppenbarade din härlighet
och lät lärjungarna se himlen öppen
Vi ber dig:
Trösta och gläd oss med vissheten om
att du är med oss alla dagar intill tidens slut.
Låt din kraft växa i oss,
så att vi en gång får se din härlighet
och med alla dina heliga
blir lika dig.
Hör oss du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Gud, himmelske Fader.
På förklaringsberget uppenbarade du
Jesu himmelska härlighet.
Upplys våra hjärtan med ditt ord och din Ande,
så att vi litar på den frälsning
som din Sons död och uppståndelse har gett oss.
Led oss in i det ljus som du lät lysa i honom,
och låt oss med honom få vara med i ditt himmelska rike.
Hör oss du som med Sonen och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.