Söndag 2.5.2021

3 årgången

Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Himmelrikets medborgare i världen

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i kedjan av glädjerika söndagar. Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.

Ps. 98:1

Psalm:

Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans
inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

Ps. 98:2-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ett nytt bud ger jag er:
att ni skall älska varandra.

Joh. 13:34

Jes. 4:2-6

Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära. Och den som är kvar i Sion, den som sparats i Jerusalem, skall kallas helig, var och en i Jerusalem som är skriven bland dem som skall leva. Men först skall Herren med domens ande och reningens ande tvätta bort Sions döttrars smuts och skölja Jerusalem rent efter dess blodsdåd. Över hela Sions berg och festförsamlingen där skall Herren skapa ett moln om dagen och en rök och ett flammande eldsken om natten. Ja, över allt skall hans härlighet vara en skärm, ett tak som ger skugga under dagens hetta, tillflykt och skydd mot regn och skyfall.

1 Joh. 3:18-24

Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Mina kära, om hjärtat inte dömer oss, kan vi stå frimodiga inför Gud. Och vad vi än ber om får vi av honom, eftersom vi håller hans bud och gör det som behagar honom. Och detta är hans bud: att vi skall tro på hans son Jesu Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss. Den som håller Guds bud förblir i Gud och Gud i honom. Och att han förblir i oss vet vi av anden som han har gett oss.

Joh. 15:10-17

Jesus sade till sina lärjungar:
”Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.”

Dagens bön

1

Jesus Kristus, vår Herre,
du har sagt att vi inte skall vara oroliga,
att vi skall tro på Gud, och tro på dig.
Du vill att vi skall vara där du är.
Hjälp oss att lära känna den väg där du går;
hjälp oss att lära känna Gud genom dig.
Tack för att du ger oss liv genom ditt liv,
din död och din uppståndelse.
Dig vare ära i evighet med Fadern
och den heliga Anden.

2

Allsmäktige Gud.
Du har sänt oss Sanningens Ande
som ett ljus i vårt mörker,
så att vi kan hålla oss kvar på rättfärdighetens väg.
Ge oss styrka, så att vi kan överge allt
som bryter ner vår tro på dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Herre, vår Gud.
Du uppväckte din Son från de döda
och gav oss en ny sång att sjunga,
en tackpsalm och en lovsång.
Hjälp oss att leva efter dina bud
så att vi i ord och toner förkunnar dina löften,
och låt den himmelska glädjen fylla våra hjärtan.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4

Allsmäktige Gud,
du som i världsalltet öppnar din skapelses
outtömliga majestät
och som låter mörkret genomträngas av ljuset
från tallösa solar.
Vi tackar dig, Fader,
för att du genom din Son Jesus Kristus
har kommit oss nära,
och för att du enligt hans löfte
ger oss Hjälparen, den heliga Anden,
att upplysa oss också inifrån vårt eget hjärta.
Vi ber dig:
Ge oss mod och kraft
att vandra den väg som du visar
så att vi når vårt mål, ditt himmelska rike.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.