Söndag 21.3.2021

3 årgången

Marie bebådelsedag

Helgdagar, helgdagar med anknytning till julen

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, men från måndag till lördag violett eller blå

Sex altarljus

Herrens tjänarinna

Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. Ängelns budskap till Maria har också gett namn åt denna helg på olika språk. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom.

Liksom många andra av Gamla testamentets personer ställer sig Maria helt till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker sin beredvillighet med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Av gammalt har kyrkan också firat Marie besöksdag den 2 juli till minne av Marias besök hos Johannes döparens mor Elisabet (Luk. 1:36–55). Denna dag avlägsnades ur vår kalender år 1772. Evangelietexten har nu införts på Marie bebådelsedag som evangelietext för andra och tredje årgången.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.

1 Sam. 2:1

Psalm:

Prisa Herren, ni hans tjänare,
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn
nu och för evigt!
Från öster till väster
skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk,
högre än himlen når hans härlighet.
Vem är som Herren, vår Gud,
han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner –
vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar,
bland furstarna i sitt folk.

Ps. 113:1–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Var hälsad, du högt benådade!
Herren är med dig.
Välsignad är du mer än andra kvinnor,
och välsignat det barn du bär inom dig.

Luk. 1:28, 42

1 Sam. 2:1-2, 6-9

Så bad Hanna:
”Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.
Jag kan skratta åt mina fiender
i glädje över att du räddat mig.
Ingen är helig som Herren,
det finns ingen utom du,
ingen klippa är fast som vår Gud.
Herren dödar och ger liv,
leder ner i dödsriket och räddar därifrån.
Herren gör fattig och han gör rik,
han förnedrar och han upphöjer.
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.
Ty jordens fästen tillhör Herren,
på dem har han lagt jordens rund.
Herren skyddar sina trognas steg,
men de onda går under i mörkret,
av egen kraft lyckas ingen.”

Rom. 8:1-4

Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår köttsliga natur.

Luk. 1:46-55

Då sade Maria:
”Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin
ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten
prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem
som fruktar honom
varar från släkte till släkte.
Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har
övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.”

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
du utvalde jungfru Maria
att bli vår Frälsares mor.
Fyll oss med din nåd,
så att också vi som hon
kan säga ja till din vilja.
Fyll våra hjärtan med glädje
över att Jesus Kristus, vår Herre,
föddes som människa.
Vi prisar honom,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Gud,
du som har skapat universum
och gett oss livet,
du lät din Son bli människa
och dela våra villkor.
Vi tackar dig för Maria, Jesu mor,
vår syster och förebild.
Hjälp också oss att leva öppna
för din vilja i våra liv,
så att rättvisa och upprättelse kan ta gestalt.
I Jesu Kristi namn.

3

Gud, vår himmelske Far,
vi tillhör inte oss själva utan dig.
Gör oss beredda
att som Maria låta din vilja ske,
vad som än möter oss:
glädje eller sorg,
hälsa eller sjukdom.
Vi överlämnar vårt liv
och vår evighet i dina händer.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4

Gud, vår Far i himlen.
Hjälp oss att liksom Maria lita på dig
i allt vad du vill med oss,
i det lätta och det svåra,
också när vi inte förstår din avsikt.
I dina händer lägger vi vårt liv och vår död.
I Jesu Kristi namn,
han som med dig och den heliga Anden
är en Gud från evighet till evighet.

5

Käre Far i himlen.
Tack för att du utvalde Maria att vara Jesu mor.
Hon var varken rik eller berömd,
men du gav henne en viktig uppgift
Tack för de uppgifter som du ger oss alla,
så att vi kan tjäna dig.
Vi ber i Jesu namn.