Söndag 21.5.2023

2 årgången

Sjätte söndagen efter påsk (Exaudi)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Väntan på den heliga Anden

Söndagens latinska namn Exaudi (Hör, Herre) kommer från dagens antifon (Ps. 27:7). I uthållig bön väntar församlingen på den heliga Andens gåva. Före sin himmelsfärd utlovade Kristus den heliga Anden som gåva till de sina och uppmanade dem att invänta uppfyllelsen av detta löfte. Den utlovade heliga Anden skapar gemenskap mellan den Herre som stigit upp till himlen och den församling som lever här på jorden. Anden förjagar all rädsla och ger församlingen delaktighet i Kristus och den frälsning han skänker. Den heliga Anden försäkrar de kristna om att de är Guds barn. Liksom Jesus får också de kalla Gud för Abba (far).

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.

Ps. 27:7

Psalm:

Herren är mitt ljus och min räddning,
vem skulle jag frukta?
Herren är ett värn för mitt liv,
vem skulle jag bäva för?
När de onda kommer emot mig
för att slita mig i stycken,
mina motståndare och fiender,
då skall de själva snava och falla.
Om en krigshär hotar mig
känner jag ingen fruktan,
om kriget kommer
är jag ändå trygg.
Hör, Herre, när jag ropar,
visa mig nåd och svara mig.
”Sök Herren”, manar mitt hjärta.
Dig, o Herre, söker jag.
Dölj inte ditt ansikte för mig,
visa inte bort din tjänare i vrede,
du som varit min hjälpare.
Stöt inte bort mig, överge mig inte,
min Gud, du som räddar mig.

Ps. 27:1–3, 7–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Men när han kommer, sanningens ande,
skall han vägleda er med hela sanningen.

Joh. 16:13

1 Kung. 19:8-13

Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i fyrtio dagar och fyrtio nätter, ända till Guds berg Horeb. När han kom fram gick han in i en grotta och stannade där över natten.
Då kom Herrens ord till honom: ”Varför är du här, Elia?” Han sade: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” Herren svarade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där.” En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan.

Apg. 1:12-14

Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

Joh. 7:37-39

På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: ”Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade Anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad.

Dagens bön

1

Fader, hos oss är förvirring och oro,
hos dig är samling och frid.
Ur vår trötthets djup söker vi dig,
vi kommer till dig, du som är livets kraft och vila.
Fader, fyll oss med din Ande
så att vi vågar vila i dig.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Det ber vi om i Jesu namn.

2

Gud, vår himmelske Far,
du är stark i det som är svagt,
och genom din Ande kallar du oss
att följa Jesus Kristus.
Hjälp oss att leva i dig
också när omvärlden avvisar oss.
Gör oss trofasta
också när vi möter nöd och motgång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Helige Gud,
du ger det friska vattnet
som uppehåller allt liv
och sänder ut de vindar
som förnyar jorden,
förbarma dig också över vår inre människa.
Låt din heliga Ande,
Hjälparen som Jesus utlovade,
varje dag komma till oss,
så att vi ser din omsorg om oss
och lär oss att urskilja din vilja: Abba, Fader.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Käre himmelske Far,
du har lovat ge oss den heliga Anden
för att han skall vara vår Hjälpare
och vägleda oss med hela sanningen.
Vi ber dig:
Låt din Ande göra oss till Jesu vänner
som älskar varandra så som han älskar oss.
Vi ber i Faderns, Sonens
och Andens namn.