Söndag 21.6.2020

2 årgången

Tredje söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Han förde mig ut i frihet
han räddade mig, ty han älskar mig.

Ps. 18:20

Psalm:

Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten.
Han räddade mig
från mäktiga fiender,
från motståndare som var starkare
än jag.
De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren kom till min hjälp.
Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.
Den rene möter du med renhet,
den svekfulle med list.
Du upprättar det förnedrade folket,
men de högmodiga kuvar du.
Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker
till ljus.

Ps. 18:17-20, 26-29

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet.
Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Om ni ändå ville lyssna
till honom i dag!
Förhärda er inte.

Ps. 95:7-8

Sak. 1:3-6

Tala till folket: Så säger Herren Sebaot: Vänd om till mig – så lyder hans ord – då skall jag vända om till er, säger Herren Sebaot. Gör inte som era fäder. De hörde de tidigare profeterna förkunna: ”Så säger Herren Sebaot: Vänd om från era onda vägar och onda gärningar.” Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. Var är nu era fäder? Och profeterna, levde de i evighet? Mina ord och mina beslut, som jag befallde mina tjänare profeterna att förkunna, de drabbade ju era fäder. Då vände de om och sade: ”Herren Sebaot hade beslutat att handla så med oss som vårt liv och våra gärningar förtjänade, och det har han också gjort.”

1 Kor. 1:26-31

Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: Den stolte skall ha sin stolthet i Herren.

Luk. 19:1-10

Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Sackaios, och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: ”Skynda dig ner, Sackaios, i dag skall jag gästa ditt hem.”
Sackaios skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: ”Han har tagit in hos en syndare.” Men Sackaios ställde sig upp och sade till Herren: ”Hälften av vad jag äger, herre, skall jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon skall jag betala igen det fyrdubbelt.” Jesus sade till honom: ”I dag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

Dagens bön

1

Gud,
du vill att alla skall komma till dig.
Bevara oss från att bli likgiltiga
och från att förlora viljan att växa
och komma närmare dig.
Ta hand om vårt liv.
Låt inte vår inre människa förkvävas.
Gör oss beredda att alltid gå
när du sänder oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du ser att vi helst vill stanna kvar
i vår egen värme.
Du ser hur vi stöter bort andra
för att själva få vara i fred.
Men du kallar alla in i din gemenskap.
Hjälp oss att dela med oss av dina gåvor.
Låt oss frimodigt gå ut med din inbjudan
när vi går från ditt bord.
Hjälp oss att inte vara tveksamma
eller rädda.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

3

Evige Gud, vår himmelske Fader.
Din Son sökte de förlorade
och räddade dem.
Så många röster talar till oss.
Låt oss aldrig förväxla dem med din röst.
Tala, Herre, rör vid våra hjärtan.
För Jesu Kristi skull.