Söndag 25.4.2021

3 årgången

Tredje söndagen efter påsk (Jubilate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Guds folks hemlängtan

Namnet Jubilate (Gläd er!) kommer från söndagens antifon (Ps. 66:1) och betonar påsktidens lovsångskaraktär. Församlingen firar med glädje Herrens uppståndelse och hans seger över döden. Vi riktar blicken mot det nya livet i himlen, dit Kristus gått för att bereda plats för oss. De kristna längtar efter den kommande staden. Genom Kristi uppståndelse har de redan gjorts till en ny skapelse. När Kristus återvänder kommer de att bli lika hans förhärligade kropp.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Hylla Gud, hela världen,
spela och ära hans namn,
ära honom med lovsång!

Ps. 66:1-2

Psalm:

Säg till Gud: Väldiga är dina verk!
För din makt kryper dina fiender,
hela världen tillber dig,
spelar till din ära,
lovsjunger ditt namn.
Kom och se Guds gärningar,
hans väldiga verk bland människor.
Han förvandlade havet till torr mark,
de gick till fots genom floden.
Låt oss glädjas över honom.
Han härskar för evigt i sin makt.
Hans ögon vakar över folken –
inga upprorsmän skall resa sig.
Prisa vår Gud, alla folk,
låt lovsången ljuda!
Han bevarar oss vid liv,
han låter inte våra fötter slinta.

Ps. 66:3-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

När Herren vände Sions öde,
då var allt som om vi drömde:
vi skrattade, vi sjöng av glädje,
och jublet steg från våra läppar.
Då sade man bland folken:
Herren har gjort stora ting med dem!
Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.
Herre, vänd vårt öde,
liksom du ger liv åt bäckarna i Negev.
De som sår under tårar
skall skörda med jubel.
Gråtande går de
och sår sin säd.
Jublande kommer de
och bär sina kärvar.

Ps. 126

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag skall se er igen, och då skall ni glädjas,
och ingen skall ta er glädje ifrån er.

Joh. 16:22

5 Mos. 30:19-20

Mose sade till Israel:
Jag tar i dag himmel och jord till vittnen på att jag har ställt dig inför liv och död, välsignelse och förbannelse. Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva. Du skall älska Herren, din Gud, lyssna till honom och hålla dig till honom, ty detta ger dig liv, och du får leva länge i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob.

Hebr. 11:2, 13-19

För sin tro fick fäderna Guds vittnesbörd.
I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud; han har ju grundat en stad åt dem.
I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin ende son var han beredd att offra, han som hade tagit emot löftena och till vilken Gud hade sagt: Genom Isak skall du få dina efterkommande. Han sade sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från de döda fick han också, bildligt talat, sonen tillbaka.

Joh. 14:1-7

Jesus sade till lärjungarna:
”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.”

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
du lät din egen Son gå genom ångest
och död,
och beredde honom på tredje dagen
den stora segern.
Vi prisar och lovar dig
för att inget mörker kan övervinna
hans ljus,
och för att inget nederlag
kan beröva oss hans seger.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

2

Gud, du skapar allt synligt och osynligt.
Varje vår väcker du naturen till nytt liv.
Också oss vill du förnya
när vi känner oss frusna och döda
och när tröttheten blir för stor.
Gud, vi gläds över att du ger liv åt allt.
Vi tackar dig för att du är livets sanna källa
som dag för dag förnyar oss.
Hjälp oss att bli kvar i din kärlek, Herre,
och att rätt förvalta din skapelse.
Hör vår bön för Jesu Kristi skull.

3

Jesus Kristus, vår Herre,
du är vägen, sanningen och livet.
Du kallar oss att följa dig
genom motstånd och prövningar
in i din glädje.
Gör oss förtröstansfulla.
Gör oss trygga.
Du har själv lovat
att vår sorg skall vara endast en kort tid
för att sedan vändas i evig glädje.
Tack för att ingen kan ta den glädjen
ifrån oss.
Vi prisar dig med Fadern och
den heliga Anden.