Söndag 25.7.2021

3 årgången

Nionde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Sanning och sken

En kristen människa måste kämpa för att skilja sanning från lögn och rätt från orätt. Om hon känner Gud och frågar efter hans vilja leds hon fram till sanningen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Du som älskar ett uppriktigt hjärta,
ge mig vishet i mitt innersta.

Ps. 51:8

Psalm:

Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.
Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!
Den enfaldige kan inte förstå det,
en dåre fattar inte detta:
om än de gudlösa växer som gräs
och ogärningsmännen blomstrar,
skall de ändå förgöras för alltid.
Men du, Herre, är upphöjd i evighet.
Ja, dina fiender, Herre,
dina fiender skall gå under
och ogärningsmännen skingras.
De rättfärdiga grönskar som palmer,
växer höga som cedrar på Libanon.
De är planterade i Herrens hus
och grönskar på vår Guds förgårdar.
Ännu i hög ålder skjuter de skott,
de är fulla av sav och kraft
och vittnar om att Herren är rättvis,
min klippa – i honom finns ingen orätt.

Ps. 92:5–10, 13–16

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag vill besjunga dina storverk, Herre, min Gud,
den trofasthet som endast du kan visa.

Ps. 71:16

Jer. 7:1-7

Detta ord kom till Jeremia från Herren: Ställ dig i porten till Herrens hus. Där skall du ropa ut detta budskap:
Hör Herrens ord alla från Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren! Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: Ändra era liv och era gärningar, så skall jag bo bland er på denna plats. Lita inte på lögner som ”Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel.” Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, inte låter oskyldigt blod flyta på denna plats och inte skadar er själva genom att följa andra gudar, då skall jag bo bland er på denna plats, i det land som jag gav åt era fäder från urminnes tid och för all framtid.

Hebr. 12:14-17

Sträva efter fred med alla och efter den helgelse utan vilken ingen får se Herren. Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många. Se till att ingen gör sig skyldig till otukt eller gudlöshet som Esau, som för ett enda mål mat sålde sin rätt som förstfödd. Ni vet ju att när han efteråt gjorde anspråk på välsignelsen blev han avvisad fast han bad om den under tårar; han fick inget tillfälle att ångra sig.

Matt. 7:24-29

Jesus sade:
”Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade, och raset blev stort.”
När Jesus hade avslutat detta tal, var folket överväldigat av hans undervisning, för han undervisade med makt och inte som deras skriftlärda.

Dagens bön

1

Levande, evige Gud.
Vi tackar dig för ditt ord,
det oföränderliga och levande.
Hjälp oss, Gud, att inte gå vilse från dig.
Hjälp oss att skilja sanning och lögn från varandra.
Ge din församling kloka arbetare
och lär oss att fråga efter din vilja i allt.
Detta ber vi om i Jesu namn.

2

Fader.
Som ett fruktbart träd
skiljer sig från det som är dött,
så skiljer sig ljuset i allt det sanna
från mörkret i all osanning.
Fader, tack för att ditt ord
aldrig förmörkas.
Låt ingenting föra oss vilse.
Gör vår tro levande.
I Jesu namn.

3

Gud, vår himmelske Far,
du vet hur lätt vi går vilse,
hur vi ser till det som är
endast yta och bländverk,
hur vi väljer enkla genvägar.
Du skilde ljus från mörker.
Hjälp oss att skilja det som är rätt
från det som är orätt,
så att vi kan leva efter din vilja.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4

Jesus, vår Frälsare,
tack för att du ger oss liv i överflöd.
Lär oss att skilja mellan det sanna och det falska
så att vi får en fast grund för vårt liv.
Vi ber i ditt namn.