Söndag 26.4.2020

2 årgången

Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till.

Ps. 33:5–6

Psalm:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Ps. 23

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag är den gode herden,
och jag känner mina får,
och de känner mig.

Joh. 10:14

Jer. 23:1-4

Ve de herdar som låter fåren i min hjord gå vilse och skingras, säger Herren. Därför säger Herren, Israels Gud, om de herdar som vallar mitt folk: Det är ni som har skingrat mina får och drivit bort dem. Ni har inte tagit hand om dem, men nu skall jag ta hand om er och straffa era onda gärningar, säger Herren. Jag skall själv samla dem som finns kvar av mina får från alla de länder dit jag fördrivit dem och föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där skall de bli fruktsamma och föröka sig. Och jag skall ge dem nya herdar, som skall valla dem så att de inte längre behöver vara ängsliga eller rädda, och ingen av dem skall komma bort, säger Herren.

1 Petr. 5:1-4

Till era äldste riktar jag nu denna maning, jag som själv är en av de äldste och kan vittna om Kristi lidanden, jag som också skall få dela den härlighet som kommer att uppenbaras: Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. Då skall ni, när den högste herden träder fram, krönas med ärekransen som aldrig vissnar.

Joh. 21:15-19

När de hade ätit sade Jesus till Simon Petrus: ”Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina lamm på bete.” Och han frågade honom för andra gången: ”Simon, Johannes son, älskar du mig?” Simon svarade: ”Ja, herre, du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”Var en herde för mina får.” Och han frågade honom för tredje gången: ”Simon, Johannes son, har du mig kär?” Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: ”Har du mig kär?” och han svarade: ”Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.” Jesus sade: ”För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.” (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: ”Följ mig!”

Dagens bön

1

Gud vår Herre,
du har uppväckt Jesus från de döda,
han som är den gode herden.
Kalla oss genom din heliga Ande,
så att vi lyssnar och följer Kristi röst.
Lär oss att efter hans förebild ta hand om varandra.
Låt oss bli en hjord med en herde.
Vi ber i Jesu namn.

2

Barmhärtige Gud,
du sände din Son att vara vår herde
som beskyddar oss när ondskan är nära.
Tack Gud för din heliga Ande
som låter oss höra hans röst.
Tack för att Kristus känner var och en av oss
och bryr sig om oss i vår nöd.
Låt ingenting dra oss bort från honom;
låt alla förenas i tro på dig
och på honom som du sände.
Låt det bli en hjord och en herde.

3

Vi tackar dig,
käre himmelske Fader, för Jesus Kristus,
för den gode herden som alltid ser hela sin hjord
och som aldrig förlorar något enda får ur sikte.
Vi ber dig:
Låt också oss få tillhöra honom,
så att han kallar på oss var vi än är,
uppsöker oss när vi har gått vilse
och räddar oss om vi har blivit illa medfarna.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.