Söndag 9.6.2024

3 årgången

Tredje söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kallelsen till Guds rike

Texternas centrala tema är kallelsen till Guds rike och vårt svar på denna kallelse. Uppgifterna och lockelserna i det jordiska livet kan hindra oss att ta emot den kallelse som Jesus ger oss. Om man tvekar och dröjer kan tillfället gå förbi.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Han förde mig ut i frihet
han räddade mig, ty han älskar mig.

Ps. 18:20

Psalm:

Från höjden fattade han min hand
och drog mig upp ur djupa vatten.
Han räddade mig från mäktiga fiender,
från motståndare som var starkare än jag.
De anföll mig på min olyckas dag,
men Herren kom till min hjälp.
Han förde mig ut i frihet,
han räddade mig, ty han älskar mig.
Mot den trogne är du trofast,
du är redlig mot den redlige.
Den rene möter du med renhet,
den svekfulle med list.
Du upprättar det förnedrade folket,
men de högmodiga kuvar du.
Du låter min lampa lysa,
Herren, min Gud, gör mitt mörker till ljus.

Ps. 18:17-20, 26-29

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Om ni ändå ville lyssna till honom i dag!
Förhärda er inte.

Ps. 95:7-8

Hes. 33:30-33

Herrens ord kom till profeten:
Människa! Dina landsmän sitter utmed husväggarna och i dörröppningarna och talar om dig. Alla säger de till varandra: ”Låt oss gå och höra ordet som utgår från Herren.” I stora skaror skall mitt folk komma till dig och sätta sig framför dig. De kommer att höra vad du säger men inte rätta sig efter det. De bär lögn på sina läppar och tänker bara på egen vinning. För dem är du bara som en som sjunger visor om kärlek, med vacker röst och skickligt strängaspel. De hör vad du säger men rättar sig inte efter det. Men det kommer. Ja, det kommer. Då skall de inse att en profet har varit hos dem.

Hebr. 12:1-6

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.
Ännu har ni inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Och ni har glömt den uppmaning som riktas till er som till söner:
Min son, var tacksam för
Herrens tuktan
och förlora inte modet när han
straffar dig.
Ty den Herren älskar, den tuktar han,
och han agar var son som han har kär.

Luk. 9:57-62

När Jesus och lärjungarna kom vandrande på vägen sade en man till honom: ”Jag skall följa dig vart du än går.” Jesus svarade: ”Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud.” Till en annan sade han: ”Följ mig!” Men mannen svarade: ”Herre, låt mig först gå och begrava min far.” Då sade Jesus: ”Låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike.” En annan man sade: ”Jag skall följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma.” Jesus svarade: ”Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.”

Dagens bön

1

Gud,
du vill att alla skall komma till dig.
Bevara oss från att bli likgiltiga
och från att förlora viljan att växa
och komma närmare dig.
Ta hand om vårt liv.
Låt inte vår inre människa förkvävas.
Gör oss beredda att alltid gå när du sänder oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du ser att vi helst vill stanna kvar
i vår egen värme.
Du ser hur vi stöter bort andra
för att själva få vara i fred.
Men du kallar alla in i din gemenskap.
Hjälp oss att dela med oss av dina gåvor.
Låt oss frimodigt gå ut med din inbjudan
när vi går från ditt bord.
Hjälp oss att inte vara tveksamma eller rädda.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

3

Evige Gud, vår himmelske Fader.
Din Son sökte de förlorade
och räddade dem.
Så många röster talar till oss.
Låt oss aldrig förväxla dem med din röst.
Tala, Herre, rör vid våra hjärtan.
För Jesu Kristi skull.