Adertonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

En kristen människas frihet

Tron på Kristus befriar oss från att grunda våra liv på egna gärningar, konventionella regler eller andras åsikter. Kristus befriar från de trånga gränser som människorna sätter, men han binder sina efterföljare till sanningen och kärleken. Kristi kärlek är riktmärke för en kristen människas liv, handlingar och beslut.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ditt ord är en lykta för min fot,
ett ljus på min stig.

Ps. 119:105

Psalm:

Vad jag älskar din lag!
Jag begrundar den dagen lång.
Dina bud gör mig visare än min fiende,
de finns alltid hos mig.
Jag äger mer vishet än alla mina lärare,
ty jag begrundar dina lagbud.
Jag är klokare än de gamla,
ty jag följer dina befallningar.
Det ondas väg beträder jag aldrig,
jag vill lyda ditt ord.
Jag viker inte från dina lagar,
ty du ger mig undervisning.
Vad ditt löfte är ljuvt för min gom,
det smakar sötare än honung!
Av dina befallningar får jag förstånd,
därför hatar jag lögnens alla vägar.

Ps. 119:97–104

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Ps. 136:1

Jes. 44:21-23

Minns detta, Jakob,
Israel, du som är min tjänare.
Jag har format dig, du skall tjäna mig.
Israel, jag skall aldrig glömma dig.
Jag plånar ut dina synder som ett moln,
dina brott som en sky.
Vänd tillbaka till mig,
jag har friköpt dig.
Jubla, du himmel,
över vad Herren har gjort!
Ropa av glädje, jordens djup!
Brist ut i jubel, ni berg,
du skog med alla dina träd!
Ty Herren har friköpt Jakob,
genom Israel visar han sin härlighet.

Gal. 5:1-6

Till den friheten har Kristus befriat oss. Stå därför fasta, och låt ingen lägga på er slavoket igen.
Hör på vad jag säger er, jag Paulus: om ni låter omskära er har ni ingen nytta alls av Kristus. Jag försäkrar er igen: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni är utestängda från Kristus, ni som söker er rättfärdighet i lagen; ni har hamnat utanför nåden. Ty vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. I ett liv med Kristus Jesus kommer det inte an på omskärelse eller förhud, utan på tron, som får sitt uttryck i kärlek.

Luk. 14:1-6

En sabbat var Jesus bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sade: ”Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte?” Men de teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sade till dem: ”Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat?” Det kunde de inte svara på.

Dagens bön

1

Full av nåd är du Gud.
Din Son, Jesus Kristus,
visade oss vägen till livet,
kärlekens väg.
Lär oss att lyssna som han.
Låt oss få vandra i frihet som han.
Hjälp oss att handla kärleksfullt som han.
Hör oss för Frälsarens skull.

2

Gud, vår Far.
Öppna vårt hjärta för den sanna bönen
och öppna våra ögon för din kärleks under.
Ge oss tålamod, så att vi minns
att du aldrig har lovat
att lyfta bort lidandet,
men har gett löftet
att bära det med oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Himmelske Fader.
Befria oss från ordridåer som döljer tomhet,
och från falska krav som inte har sin grund i dig.
Låt Jesu ord göra oss känsliga för det
som självklart är rätt,
så att vi ser vad kärleken kräver.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

4

Evige Gud, du sände
din Son, Jesus Kristus, för att befria oss.
Lär oss att leva i din frihet.
Lär oss att lyssna till din vilja
och att förverkliga den
här på jorden.
I Jesu Kristi namn.