Andra söndagen efter påsk (Misericordia Domini)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Den gode herden

Denna söndag kallas Den gode herdens söndag. Dagens latinska namn Misericordia Domini (Herrens barmhärtighet) kommer från den gamla antifonens inledningsord (Ps. 33:5, jfr även Ps. 89:2).

Jesus är den gode herden. Som den högste herden sänder han sina lärjungar att vaka över Guds hjord.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herrens kärlek fyller hela jorden.
Genom Herrens ord blev himlen till.

Ps. 33:5–6

Psalm:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
Han ger mig ny kraft,
han leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Ps. 23

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag är den gode herden,
och jag känner mina får,
och de känner mig.

Joh. 10:14

Hes. 34:11-16

Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

1 Petr. 2:21-25

Också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Joh. 10:11-16

Jesus säger:
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.”

Dagens bön

1

Gud vår Herre,
du har uppväckt Jesus från de döda,
han som är den gode herden.
Kalla oss genom din heliga Ande,
så att vi lyssnar och följer Kristi röst.
Lär oss att efter hans förebild ta hand om varandra.
Låt oss bli en hjord med en herde.
Vi ber i Jesu namn.

2

Barmhärtige Gud,
du sände din Son att vara vår herde
som beskyddar oss när ondskan är nära.
Tack Gud för din heliga Ande
som låter oss höra hans röst.
Tack för att Kristus känner var och en av oss
och bryr sig om oss i vår nöd.
Låt ingenting dra oss bort från honom;
låt alla förenas i tro på dig
och på honom som du sände.
Låt det bli en hjord och en herde.

3

Vi tackar dig,
käre himmelske Fader, för Jesus Kristus,
för den gode herden som alltid ser hela sin hjord
och som aldrig förlorar något enda får ur sikte.
Vi ber dig:
Låt också oss få tillhöra honom,
så att han kallar på oss var vi än är,
uppsöker oss när vi har gått vilse
och räddar oss om vi har blivit illa medfarna.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.