Andra söndagen i advent

Julkretsen, adventstiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Din konung kommer i härlighet

I den evangeliska kristenheten är denna söndags tema Kristi återkomst i härlighet vid tidens slut. Detta uttrycks också i den gamla benämningen Adventus glorificationis (förhärligandets advent). Församlingen skall tålmodigt invänta Kristi ankomst och den utlovade frälsningen. Mitt i nöden och skulden har församlingen fått löftet om frälsningens tid. Löftet fyller oss med glädje och hopp.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Lyssna, Israels herde,
träd fram i glans.
Väck din styrka till liv
och kom till vår hjälp!

Ps. 80:2–3

Psalm:

Gud Sebaot, vänd tillbaka,
blicka ner från himlen och se!
Ta dig an denna vinstock,
den ranka din hand har planterat.
De har huggit ner den och bränt den –
låt dem gå under för din straffande blick!
Håll din hand över mannen vid din högra sida,
över honom som du har fostrat.
Vi viker inte bort från dig.
Låt oss leva, så skall vi åkalla dig.
Herre Gud Sebaot, upprätta oss,
låt ditt ansikte lysa så att vi räddas!

Ps. 80:15-20

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jag blev glad när man sade till mig:
Kom, vi skall gå till Herrens tempel.

Ps. 122:1

ELLER

Ja, Herren gjorde stora ting med oss,
och därför var vi glada.

Ps. 126:3

Hos. 2:18-20

För mitt folk skall jag den dagen sluta
ett förbund
med de vilda djuren,
med himlens fåglar och markens kräldjur,
och båge och svärd och krig
skall jag utplåna i landet,
så att de får bo i trygghet.
Jag skall äkta dig för evigt,
jag skall äkta dig i rättfärdighet och rätt,
i kärlek och förbarmande.
Jag skall äkta dig i trofasthet,
och du skall lära känna Herren.

1 Petr. 1:13-17

Var därför beredda att bryta upp, och håll er vakna. Sätt allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga. Lev ett alltigenom heligt liv, liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig. Om ni säger Fader när ni åkallar honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här.

Luk. 21:25-33 (34-36)

Jesus sade: ”Tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas. Då skall man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.”
Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte skall inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.
(Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den skall komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.”)

Dagens bön

1

Gud,
hjälp oss att bereda väg för din Son, Jesus Kristus.
Ge oss rena hjärtan, så att vi lyssnar till ditt ord
och väntar på Jesu Kristi ankomst.
Hör oss för hans skull.

2

Jesus Kristus, vår Befriare.
I vårt mörker hör vi budskapet om
att du är den som skall komma.
Stilla gömmer vi orden.
Gör oss tålmodiga.
Gör oss vaksamma.
Hjälp oss att våga lita på dig
och leva i den verklighet
som vi ännu inte ser.
Hör oss, du som med Fadern
och den heliga Anden
lever och regerar i evighet.

3

Käre Gud,
tack för att du är god mot oss.
När vi tänder adventsljusen påminns vi om
att du är oss alldeles nära.
När ditt ljus lyser
behöver vi inte vara rädda.
När du är nära
är vi aldrig ensamma.
Ibland gör vi varandra illa,
och då blir det så mörkt omkring oss.
Men du kan göra allting nytt.
Hjälp oss att våga tro det,
så att vi på nytt kan vara vänner
och ditt ljus får lysa hos oss.
Hör oss, du som lever och härskar
med Sonen och den heliga Anden.