Annandag påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Mötet med den Uppståndne

Annandagens texter talar om hur den Uppståndne uppenbarar sig för lärjungarna och några av kvinnorna. Uppenbarelserna övertygade dem om att deras Herre verkligen blivit uppväckt och fortsättningsvis är närvarande i sin församling. Församlingen lever i gemenskap med den Uppståndne.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Herren har verkligen blivit uppväckt.

Luk. 24:34

Psalm:

Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.
Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.
Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Ps. 16:8-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

De sade till varandra:
”Brann inte våra hjärtan
när han talade till oss på vägen
och utlade skrifterna för oss?”

Luk. 24:32

Jona 2

Herren lät en stor fisk sluka Jona. I tre dagar och tre nätter var Jona inne i fiskens buk. Därifrån bad han till Herren, sin Gud:
Jag ropade till Herren i min nöd
och han svarade mig.
Ur dödsrikets inre steg mitt rop
och du hörde min röst.
Du slungade mig i djupet,
mitt i havet,
där strömmarna fångade mig.
Alla dina brottsjöar
slog samman över mitt huvud.
Jag tänkte: Jag har fördrivits från dig.
Får jag se ditt heliga tempel igen?
Vattnet slöt sig om min strupe,
djupet fångade mig.
Sjögräs snärjdes kring mitt huvud
där nere vid bergens rötter.
Jag sjönk till det land vars portar
skulle reglas bakom mig för evigt.
Men du gav mig liv, o Herre,
min Gud,
och förde mig upp ur graven.
Då mina krafter sinade
vände jag mig till Herren.
Min bön nådde dig,
nådde ditt heliga tempel.
De som dyrkar falska gudar
överger sin trofaste hjälpare.
Men jag skall offra åt dig
under lovsång
och infria mina löften.
Räddningen kommer från Herren.
På Herrens befallning spydde fisken upp Jona på land.

Apg 10:34-43

Petrus tog till orda: ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör. Detta var ordet som Gud sände till israeliterna med budskapet om fred genom Jesus Kristus – han är allas herre. Ni känner till det som har skett i hela Judeen, med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade: hur Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld; Gud var med honom. Vi kan vittna om allt han gjorde både på den judeiska landsbygden och i Jerusalem. Honom hängde de upp på en träpåle och dödade. Men Gud uppväckte honom på tredje dagen och lät honom visa sig, inte för hela folket utan för vittnen som Gud i förväg hade utvalt, nämligen för oss som åt och drack med honom efter hans uppståndelse från de döda. Han gav oss uppdraget att förkunna för folket och vittna om att han är den som Gud har bestämt till att döma levande och döda. Om honom vittnar alla profeterna att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn.”

Luk. 24:13-35

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Han frågade: ”Vad är det ni går här och talar med varandra om?” De stannade och såg sorgsna ut, och den ene, som hette Kleopas, svarade: ”Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar.” – ”Vad har hänt?” frågade han. De svarade: ”Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket. Han blev utlämnad av våra överstepräster och rådsherrar, och de fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan det här hände, och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse men fann inte hans kropp, och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sade att han lever. Några av de våra gick ut till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Honom själv såg de inte.” Då sade han: ”Förstår ni så lite, är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet?” Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.
De var nästan framme vid byn dit de skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men de höll kvar honom och sade: ”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll, och dagen är snart slut.” Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?”
De bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade: ”Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon.” Själva berättade de då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet.

Dagens bön

1

Uppståndne Jesus Kristus,
lärjungarna trodde att de hade förlorat dig
i klippgraven.
Deras hopp om ditt rikes seger hade slocknat.
Men på vägen till Emmaus
visade du dig för dem
och tände på nytt glädjens och hoppets låga
i deras hjärtan.
Tänd också oss med ditt ord
när vår troslåga falnar
och hoppets perspektiv fördunklas.
Gå med oss och stanna hos oss
så att vi inte går förlorade på livsvägen.
Vi prisar dig med Fadern och den heliga Anden.

2

Herre Jesus Kristus,
du som uppstod från de döda
och visade dig för lärjungarna.
Vi ber dig: Rör också vid oss
genom ditt levande ord och dina sakrament.
Gå med oss på vägen
och gör våra hjärtan brinnande i oss.
Hjälp oss att inte mera leva för vår egen skull,
utan låt oss leva för dig som dog och uppväcktes för oss.
Vi ber i ditt namn.

3

Tag hand om oss, Herre,
gå denna sträcka med oss, du Uppståndne.
Stanna hos oss, när dagen vänds mot afton.
Sitt vid vårt bord, där vi är tillsammans.
Tag brödet i dina händer, du Hemlighetsfulle,
tacka Gud i vårt ställe, eftersom vi har glömt hur man gör,
och bryt brödet för de hungrande.
Nådens bröd.
Livets bröd.

4

Genom de sår
som människorna hade gett dig,
genom lidandets märken,
kände Tomas och dina andra lärjungar igen dig, du Uppståndne.
Gud, du är sårad och sårbar.
Hjälp oss att ständigt på nytt känna igen dig,
du sårade och blödande,
du övergivne och sanne Gud.
Förundrade prisar och tillber vi dig,
vår Herre och Gud.

5

Gud,
tack för att du låter
livet segra över döden.
Tack för att du är den
som går vid vår sida.
Hjälp oss att känna igen och ta emot dig
så som du tar emot oss.
Tack för lyssnandets och samtalets gåva.
Väck vår förundran och stärk vår tro.
Ge oss glädje och nytt livsmod.
Låt det brutna brödet för oss vara tecknet
på uppståndelsens verklighet.
I Jesu Kristi namn.