Aposteln Johannes dag (Tredje dag jul)

Julkretsen, jultiden

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Gud är kärleken

Den 27 december började mycket tidigt firas som aposteln Johannes dag. Johannes har i kyrkans tradition betraktats som författare till det fjärde evangeliet. Placeringen av Johannes dag i anslutning till julhelgen är troligen förorsakad av Johannesevangeliets prolog, som förkunnar att Ordet blev människa. Om den 27 december infaller på en söndag firas denna söndag som aposteln Johannes dag.

Johannes betonar Guds kärlek till människorna. Denna kärlek kommer till uttryck i Jesu födelse. Guds kärlek kallar oss att älska våra medmänniskor.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Din storhet vill jag förkunna.
De skall ropa ut din stora godhet.

Ps. 145:6-7

ELLER

Visheten gör hans röst hörd bland allt folket.
Lycka och festkrans får han på sin lott
och en berömmelse som aldrig dör.

Syr. 15:5-6

Psalm:

De rättfärdiga grönskar som palmer,
växer höga som cedrar på Libanon.
De är planterade i Herrens hus
och grönskar på vår Guds förgårdar.
Ännu i hög ålder skjuter de skott,
de är fulla av sav och kraft
och vittnar om att Herren är rättvis,
min klippa – i honom finns ingen orätt.

Ps. 92:13-16

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Livet blev synligt,
vi har sett det och vittnar om det.

1 Joh. 1:2

Ordspr. 8:1, 22-30

Hör, visheten ropar,
insikten låter höra sin röst.
Herren skapade mig som det första,
som begynnelsen av sitt verk,
för länge sedan.
I urtiden formades jag,
i begynnelsen, innan jorden fanns.
Innan djupen blev till föddes jag,
när det ännu inte fanns källor med vatten,
innan bergen fått sin grund,
innan höjderna fanns föddes jag,
när han ännu inte gjort land och fält
eller mullen som täcker jorden.
När han spände upp himlen var jag där,
när han välvde dess kupa över djupet,
när han fyllde molnen däruppe med kraft
och lät djupets källor bryta fram,
när han satte en gräns för havet
och vattnet stannade där han befallt,
när han lade jordens grundvalar,
då var jag som ett barn hos honom.
Jag var hans glädje dag efter dag
och lekte ständigt inför honom.

1 Joh. 2:28-3:3

Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst. Om ni vet att han är rättfärdig, inser ni också att var och en som lever rättfärdigt är född av honom.
Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn. Det är vi. Världen känner oss inte, därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren.

Joh. 21:19-24

Jesus sade till Petrus: ”Följ mig!”
Petrus vände sig om och fick se att den lärjunge som Jesus älskade följde efter, han som under måltiden hade lutat sig bakåt mot Jesu bröst och frågat vem som skulle förråda honom. När Petrus såg honom, frågade han Jesus: ”Herre, hur blir det med honom?” Jesus svarade: ”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.” Därför spred sig ett rykte bland bröderna att den lärjungen inte skulle dö. Men Jesus hade inte sagt till Petrus att lärjungen inte skulle dö utan: ”Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig?”
Det är den lärjungen som vittnar om allt detta och har skrivit ner det, och vi vet att hans vittnesbörd är sant.

ELLER

Joh. 1:1-14 (om texten inte använts vid julens gudstjänster)

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Dagens bön

1

Fader,
låt ljuset från ditt ord lysa i din kyrka
så att vi kan vandra i ljuset av din sanning.
Upplys din församling med aposteln Johannes ord
och låt oss få del av dina eviga gåvor.
I Jesu Kristi namn.

2

Himmelske Far,
i dag minns vi Johannes,
Jesu Kristi lärjunge och apostel.
Vi tackar dig för honom
och för alla andra som har vittnat om Kristus
genom tiderna.
Hjälp oss att följa deras exempel
och att bevaras i tron intill slutet.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3

Käre Frälsare,
du sände din apostel Johannes
för att vittna om dig,
om Ordet som blev människa.
Du är det eviga ljuset.
Vi tackar dig för din kärlek,
för försoningen och syndernas förlåtelse.
Hjälp oss att vandra i ditt ljus
och att glädjas över ditt ord som är sant genom alla tider.
Bevara oss i gemenskapen med dig
och i gemenskapen med varandra.
Låt oss en gång tillsammans med apostlarna och alla heliga
se dig sådan som du är i din härlighet.
Dig vare ära i evighet.