Apostladagen

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Laajasalon kirkon alttari

Liturgisk färg: röd, från måndag till lördag grön

Fyra altarljus

I Herrens tjänst

Redan tidigt under medeltiden firades apostlarna Petrus och Paulus dag den 29 juni till minne av deras martyrdöd. Enligt traditionen dödades de under de förföljelser som kejsar Nero initierade på 60-talet. När apostladagen avlägsnades i det svenska riket år 1772 upphörde också Petri och Pauli dag som en egen helg. Senare har dess texter placerats på denna söndag.

Numera minns man samtliga apostlar på sjätte söndagen efter pingst. Söndagens texter talar om apostlarnas kallelse och en lärjunges uppgifter. Kristus har gett också oss uppdraget att delta i hans verk på jorden. När vi följer Guds ord är vi delaktiga av livet i Kristus.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter.

Jes. 52:7

Psalm:

Stor är Herren, högt är han prisad,
ingen kan fatta hans storhet.
Släkte efter släkte skall hylla dina verk
och vittna om dina väldiga gärningar.
De skall tala om din härlighet, ditt höga majestät,
och de under som du gör vill jag besjunga.
De skall prisa din fruktansvärda makt,
och din storhet vill jag förkunna.
De skall ropa ut din stora godhet
och jubla över din trofasthet.

Ps. 145:3-7

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Över hela jorden nådde deras röst,
till världens ändar deras ord.

Rom. 10:18

1 Mos. 12:1-4

Herren sade till Abram: ”Lämna ditt land, din släkt och ditt hem, och gå till det land som jag skall visa dig. Jag skall göra dig till ett stort folk, jag skall välsigna dig och göra ditt namn så stort att det skall brukas när man välsignar. Jag skall välsigna dem som välsignar dig, och den som smädar dig skall jag förbanna. Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått.”
Abram bröt upp, som Herren hade befallt, och Lot följde med honom.

Rom. 1:1-7

Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna, evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre. Genom honom har jag fått nåden och uppdraget att som apostel föra alla hedningar till lydnad i tro, hans namn till ära. Bland dessa är också ni, som är kallade att tillhöra Jesus Kristus.
Jag hälsar er, alla Guds älskade i Rom, kallade att vara hans heliga. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

ELLER

1 Tim. 1:12-17

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus, vår herre, för att han fann mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, mig som förut var en hädare och hänsynslös förföljare. Men jag mötte förbarmande därför att jag handlade i okunnighet, i min otro. Vår herres nåd har överflödat, med tro och kärlek i Kristus Jesus. Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig, Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare – och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande, och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig som den förste, urtypen för dem som skall komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evighetens konung, oförgänglig, osynlig, den ende Guden – hans är äran och härligheten i evigheters evighet, amen.

Luk. 5:1-11

En gång när Jesus stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, Herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.

Dagens bön

1

Gud, vår himmelske Far.
Du har tagit oss i din tjänst.
Hjälp oss att inte vika undan för din kallelse
när du vill använda oss.
Hjälp oss att glömma det som är förgånget
och våga gå den väg som du öppnar för oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Jesus Kristus, vår Frälsare.
Tack för att du kallar oss att följa dig.
Gör oss modiga
och hjälp oss att lämna allt
som drar oss bort från dig.
Visa oss din väg
och gör oss villiga att gå den.
Vi ber i ditt namn.

3

Himmelske Fader.
Du ger ibland uppdrag
som överskrider vår förmåga,
och du kan ge framgång
när vi redan har misslyckats.
Vi tackar för lärjungarna
som litade till din styrka
när deras egna krafter hade tagit slut.
Ge också oss mod
att utan självöverskattning eller dumdristighet
i din kraft överskrida våra egna gränser.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.

4

Herre,
med stela ansikten och trött kropp
kommer vi dagligen hem från arbetet.
Tigande och besvikna
drar vi som Petrus än en gång
upp vår båt på stranden:
vad tjänar allt till?
Vi längtar inte efter den stora fångsten;
vi längtar efter dig
och ett enda nådens ord.