Den stilla lördagen

Påskkretsen, fastetiden

Pihlajamäen kirkon alttari

Liturgisk färg: svart

Inget altarljus

Jesus i graven

Dagens ämne är Kristus i graven och dödsriket. Genom sin död övervann Kristus dödens och fördömelsens makt och befriade dem som hade satt sitt hopp till honom.

Bibeltexterna

Job 19:25-27

Jag vet att min befriare lever
och till sist skall träda fram på jorden.
Här, med min kropp, vill jag skåda Gud,
ja, honom vill jag skåda,
jag vill se honom med egna ögon,
inte som en främling.
Jag förtärs av längtan.

1 Petr. 3:18-22

Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud. Hans kropp dödades, men han gjordes levande i anden, och så kunde han stiga ner och predika för andarna i deras fängelse. De hade en gång vägrat att lyssna, när Gud tålmodigt väntade i Noas dagar, medan arken byggdes i vilken några få, bara åtta människor, räddades genom vattnet. På motsvarande sätt räddas ni nu av vattnet i dopet, som inte innebär att kroppen görs ren från smuts utan att man med gott uppsåt vänder sig till Gud. Och ni räddas genom att Jesus Kristus har uppstått, han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, makter och krafter har lagts under honom.

Matt. 27:62-66

Nästa dag – det var dagen efter förberedelsedagen – gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sade: ”Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: ’Efter tre dagar skall jag uppstå.’ Ge därför order om att graven bevakas under tre dagar, så att inte hans lärjungar kommer och rövar bort honom och sedan säger till folket att han har uppstått från de döda. Då blir det sista bedrägeriet värre än det första.” Pilatus svarade: ”Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan.” De gav sig i väg och skyddade den genom att försegla stenen och sätta ut vakterna.

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
i dag tänker vi på
att din Son vilade i graven.
Låt också oss gå trygga in i döden
i väntan på det nya livet.
Tag ifrån oss fruktan,
och lär oss lita på
att vi för Jesu skull,
genom död och grav,
får komma till ditt rike.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2

Herre, graven är förseglad,
den mörka natten är din.
Ensamt står ditt kors framför oss.
Inte ens i den tysta graven
kan det hoppet kvävas:
att du finns stilla vid vår sida
också i döden.
Herre, ge oss tro på
att du kallar oss till liv genom död och grav.