Elfte söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Kallelsetider

Denna söndag infaller i närheten av den dag då templet enligt judisk tradition förstördes (den nionde dagen i månaden Av). Det traditionella evangeliet syftar på denna händelse.

Israels, Guds egendomsfolks, historia visar att det i livet finns vissa tider då enskilda människor och hela samfund på ett särskilt sätt ställs inför avgöranden. Tilliten till egen förmåga och mänsklig visdom kan i dessa situationer hindra oss från att höra Guds röst och följa hans vilja. Om kallelsetiderna gäller ordet: ”Om ni hör hans röst i dag, förhärda inte era hjärtan.”

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Lyckligt det folk som har Herren till Gud,
det folk han valt till sin egendom!

Ps. 33:12

Psalm:

Hör, mitt folk, jag vill varna dig!
Om du ändå ville höra mig, Israel!
Ingen främmande gud får finnas hos dig,
en utländsk gud får du inte tillbe.
Jag är Herren, din Gud,
som förde dig ut ur Egypten.
Öppna din mun så skall jag fylla den!
Men mitt folk hörde inte på mig,
Israel ville inte veta av mig.
Då lät jag dessa förstockade hållas,
de fick följa sina egna planer.
Om ändå mitt folk ville höra mig,
om Israel ville följa min väg!
Då skulle jag genast kväsa deras fiender,
gripa in mot deras motståndare,
så att de som hatar Herren måste krypa för honom,
fyllda av skräck för evigt.
Då skulle jag ge dem finaste vete,
mätta dem med honung ur klippan.

Ps. 81:9–17

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Sök Herren medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.

Jes. 55:6

Jer. 18:1-10

Detta ord kom till Jeremia från Herren: Gå ner till krukmakarens hus. Där skall jag låta dig höra mina ord.
Då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom i arbete vid drejskivan. Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville ha det.
Herrens ord kom till mig: Skulle jag inte kunna göra med er, Israels folk, så som denne krukmakare gör, säger Herren. Som leran i krukmakarens händer, så är ni i mina händer, Israels folk. Ena gången hotar jag att rycka upp, vräka omkull och förstöra ett folk och ett rike. Men om det folk jag hotat vänder om från sin ondska, ångrar jag mig och gör inte det onda jag tänkt tillfoga dem. En annan gång lovar jag att bygga upp och plantera ett folk och ett rike. Men om de gör det som är ont i mina ögon och inte lyder mig, ångrar jag mig och gör inte det goda jag lovat dem.

Upp. 3:1-6

Skriv till ängeln för församlingen i Sardes:
Så säger han som har Guds sju andar och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar, det heter om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. Ty jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. Kom ihåg vad du har hört och tagit emot, och bevara det och vänd om. Ty om du inte vaknar skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder, och de skall vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det. Den som segrar skall alltså kläs i vita kläder, och jag skall inte stryka hans namn ur livets bok, och jag skall kännas vid hans namn inför min fader och inför hans änglar. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Luk. 19:41-48

När Jesus kom närmare och såg staden började han gråta över den och sade: ”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig. Det skall komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De skall slå dig och ditt folk till marken, och de skall inte lämna sten på sten, eftersom du inte förstod att tiden var inne för Guds besök.”
När han kom till templet körde han ut dem som drev handel där och sade till dem: ”Det står i skriften: Mitt hus skall vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” Sedan undervisade han varje dag i templet. Översteprästerna och de skriftlärda och alla folkets ledare försökte röja honom ur vägen, men de visste inte hur de skulle göra, för han hade hela folket med sig och alla lyssnade på honom.

Dagens bön

1

Evige Gud och Herre.
Genom evangeliets ord söker du oss
och lovar oss liv i överflöd.
Låt din Ande leda oss,
så att vi förstår var vår trygghet finns
och inte avvisar dig när du kallar oss.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Allsmäktige Gud.
Genom Jesus Kristus öppnade du vägen till dig.
Ofta har vi varit likgiltiga,
ofta har vi avvisat din nåd.
Förlåt vårt tvivel och vår otro.
Fader, gör oss vaksamma
så att vi märker när du kallar oss.
I Jesu Kristi namn.

3

Gud, vår Far i himlen.
Du vet att vi inte kan överblicka vår tid,
men du har tiden i din hand.
Varje dag vilar i din vilja och i din nåd.
Lär oss ödmjukhet.
I Jesu Kristi namn.

4

Jesus, Guds Son.
Du grät över Jerusalem
med kärlek och tungt hjärta.
Du såg att staden gick mot dom och förstörelse.
Hjälp oss att ge akt på din kallelse
så att vi inte förlorar vår plats i ditt rike.
Låt oss se Guds helighet och storhet
i dina kraftfulla gärningar.
Dig vare ära i evighet.