Femte söndagen efter trettondagen

Julkretsen, trettondagstiden

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Två slags sådd

Jesus berättar liknelsen om såningsmannen som sår god säd i sin åker. Men också hans fiende sår sitt ogräs i samma åker. Först när utsädet har mognat till skörd blir skillnaden uppenbar. Vi människor kan inte heller alltid veta var gränsen mellan Guds och ondskans rike går. Det är Gud som vid tidens slut gör en åtskillnad. De troende bör därför låta Guds ord verka. Då kan de stå ut med varandras brister i väntan på Guds skördetid.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Fäll ingen dom i förtid,
innan Herren kommer.
Han skall låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret
och avslöja allt som människorna har i sinnet.

1 Kor. 4:5

Psalm:

Reta inte upp dig på de onda,
avundas inte dem som gör orätt!
De torkar snabbt som gräset
och vissnar bort som grönskan.
Förtrösta på Herren och gör det goda,
så får du bo i ditt land och leva trygg.
Ha din glädje i Herren,
han ger dig allt vad ditt hjärta begär.
Lägg ditt liv i Herrens hand.
Lita på honom, han kommer att handla.
Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset,
din rättvisa sak som middagssolen.
Var stilla inför Herren, vänta på honom.
Reta dig inte på den som har framgång,
den som når sina onda syften.
Stilla din harm, låt din vrede slockna,
reta inte upp dig, det leder bara till ont.
De som gör det onda skall drivas bort,
men de som hoppas på Herren får äga landet.

Ps. 37:1–9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herrens ögon ser,
hans blickar prövar människan.

Ps. 11:4

Hes. 33:10–16

Herrens ord kom till profeten:
Människa! Säg till israeliterna: Ni frågar: ”Hur skall vi kunna leva, då våra brott och synder tynger oss och får oss att tyna bort?” Svara dem: Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag önskar inte den gudlöses död. Jag vill att han upphör med sina gärningar och får leva. Vänd om! Vänd er bort från era onda gärningar. Israeliter, ni vill väl inte dö?
Människa! Säg till dina landsmän: Om den rättfärdige gör något brottsligt kan hans rättfärdighet inte rädda honom. Upphör den gudlöse med sin gudlöshet leder den inte till hans fall. Börjar den rättfärdige synda räcker inte hans rättfärdighet för att han skall få leva. Om jag säger till den rättfärdige: ”Du skall leva” och han förlitar sig på sin rättfärdighet och handlar orätt, skall alla hans rättfärdiga gärningar vara glömda. Han skall dö för den orätt han gjort. Och om jag säger till den gudlöse: ”Ditt straff är döden” och han upphör att synda och handlar rätt och rättfärdigt – återlämnar vad han tagit i pant, återställer vad han plundrat, håller sig till livets bud och undviker att handla orätt – då skall han få leva. Han skall inte dö. Alla synder han har begått skall vara glömda. Han har handlat rätt och rättfärdigt. Han skall leva.

Kol. 3:12–17

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Matt. 13:24–30

Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: ’Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset?’ Han svarade: ’Det är en fiende som har varit framme.’ Tjänarna frågade: ’Skall vi alltså gå och rensa bort ogräset?’ – ’Nej’, svarade han, ’då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer skall jag säga till dem som skall skörda: Rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp. Men vetet skall ni samla i min lada.’”

Dagens bön

1

Himmelske Far,
du som genom din Son grundade ditt rike
mitt ibland oss,
du vill att alla skall bli sanna människor
genom honom.
Låt din levande Ande hjälpa och trösta oss,
så att vår kärlek och vår tro består
tills du kallar oss hem till dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Gud, du ser den osynliga gränsen
mellan ont och gott.
Det är du som skiljer ogräset från vetet
när tiden är inne.
Vi vill vara det goda vetet.
Ge oss mildhet och tålamod
medan vi växer.
Dig Fader, Son och heliga Ande
prisar vi i evighet.

3

Allsmäktige Gud.
Vi tackar dig för ditt ord
som du sår i våra hjärtan.
Välsigna ditt ord och gör det levande.
Låt inte ondskans ogräs förkväva
den goda sådden i oss.
Låt skördetiden bli en glädjens tid
då du samlar in oss som den goda säden
i ditt rike.