Femtonde söndagen efter pingst

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön

Två altarljus

Tacksamhet

Denna söndag talar om tacksamhet och otacksamhet. Jesus gjorde gott framför allt mot dem som andra hade övergett. Av dem som han hjälpte var det inte alla som tackade honom och bekände sin tro på honom. Andra stördes av att Jesus inte handlade så som de skulle ha önskat. Men han ville göra gott mot alla utan åtskillnad.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste.

Ps. 92:2

Psalm:

Lovsång tillkommer dig,
o Gud, på Sion.
Vi infriar våra löften till dig,
du som hör bön.
Till dig kommer alla människor
för att bekänna sina synder.
När vår skuld blir oss för tung
förlåter du oss.
Lycklig den utvalde
som får komma dig nära
och vara på dina förgårdar.
Vi mättas av det goda i ditt hus,
av det heliga i ditt tempel.
Förunderligt svarar du oss och ger seger,
Gud, som räddar oss,
du tillflykt för hela jorden
och de fjärran haven.
De som bor vid jordens ändar står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.

Ps. 65:2–6, 9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

ELLER

Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.
Tacka gudarnas Gud,
evigt varar hans nåd.
Tacka herrarnas Herre,
evigt varar hans nåd.
Han ensam gör under,
evigt varar hans nåd.
Han skapade himlen med vishet,
evigt varar hans nåd.
Han bredde ut jorden på vattnen,
evigt varar hans nåd.
Han gjorde de stora ljusen,
evigt varar hans nåd,
solen till att härska över dagen,
evigt varar hans nåd,
måne och stjärnor till att härska över natten,
evigt varar hans nåd.
Han ger bröd åt allt levande,
evigt varar hans nåd.
Tacka himlens Gud,
evigt varar hans nåd.

Ps. 136:1-9, 25-26

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Det är gott att sjunga vår Guds lov,
lovsång är skön och ljuvlig.

Ps. 147:1

Jes. 38:17–20

Min bittra plåga blev mig till välsignelse.
Du skonade mitt liv
och räddade mig från förintelsens avgrund,
du kastade alla mina synder bakom dig.
Dödsriket prisar dig inte,
de döda sjunger inte ditt lov,
de som har lagts i graven
hoppas inte på din trofasthet.
De levande prisar dig, de levande,
så som jag gör i dag.
Fäder undervisar söner
om din trofasthet.
Herren kommer till min räddning,
låt oss slå an strängarna
och spela vid Herrens hus
i alla våra livsdagar.

Ef. 5:15–20

Se noga upp med hur ni lever, inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, ty dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga, utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn.

Luk. 17:11-19

Under sin vandring mot Jerusalem följde Jesus gränsen mellan Samarien och Galileen. När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!” Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena. En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier. Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra? Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?” Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

Dagens bön

1

Vår Herre och Frälsare.
Du hjälpte de hjälplösa.
Du gav hopp åt dem som saknade hopp,
du gav liv åt de döda.
Herre, tack för att du inte förändras,
du är densamme i går, i dag och i evighet.
Herre, förbarma dig över vår hjälplöshet.
Ta ifrån oss rädslan,
ta bort nöden
och låt oss få vila i din nåd.
Vi ber i ditt namn.

2

Gud, du har skapat oss
och ger oss allt gott.
Vårt liv är fullt av under,
men ofta ser vi dem inte.
Befria oss från bitterheten
som dödar vår glädje och tacksamhet.
Fyll vårt hjärta med glädje och lovsång.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Gud, vår Far i himlen,
du vill att vi människor skall ha liv i överflöd.
Tack för att du sände din Son,
Herren Jesus, till världen.
Han botade sjuka och uppväckte döda.
Tack för att han ännu i dag hjälper dem
som vänder sig till honom.
Tack för att du ger oss det eviga livet för hans skull.
Vi ber i Jesu namn.