Fjärde söndagen efter påsk (Cantate)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Himmelrikets medborgare i världen

Uppmaningen Cantate (Sjung!) som är hämtad från dagens psaltarpsalm (98) placerar denna söndag mitt i kedjan av glädjerika söndagar. Församlingen följer sin Segerherre i sanning och kärlek på väg mot den fullständiga glädjen i himlen. Ledda av den heliga Anden får de kristna leva som medborgare i det himmelska riket redan här i världen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.

Ps. 98:1

Psalm:

Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!
Sjung till lyra för Herren,
låt lyrans strängar klinga!
Blås i trumpeter och horn,
hylla konungen, Herren!
Havet skall brusa och allt det rymmer,
världen och alla som bor i den.
Floderna skall klappa händer,
bergen skall jubla tillsammans
inför Herren: se, han kommer
för att råda över jorden,
råda rättvist över världen,
råda med oväld över folken.

Ps. 98:2-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ett nytt bud ger jag er:
att ni skall älska varandra.

Joh. 13:34

Jes. 63:7-9

Jag vill förkunna Herrens kärlek,
prisa Herren för allt han gjort för oss,
allt det goda han gjort för Israels folk
i sin barmhärtighet och sin stora kärlek.
Han sade: De är ju mitt folk,
barn som aldrig sviker.
Därför blev han deras räddare i all nöd.
Det var inget sändebud, ingen ängel
utan han själv som räddade dem,
det var han som befriade dem
av kärlek och medömkan.
Alltid i gångna tider
lyfte han upp dem och bar dem.

Jak. 1:17-21

Allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva, kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Enligt sitt beslut födde han oss till livet genom sanningens ord, för att vi skulle bli den första skörd han får från dem han har skapat. Håll detta i minnet, mina kära bröder.
Varje människa skall vara snar att höra, sen att tala, sen till vrede, ty en människas vrede åstadkommer inte det som är rättfärdigt inför Gud. Lägg därför bort allt det orena och det myckna onda hos er, och ta ödmjukt vara på ordet som är nerlagt i er och som förmår rädda ert liv.

Joh. 16:5-15

Jesus sade:
”Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg. Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er, och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd: de tror inte på mig. Rättfärdighet: jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom: denna världens härskare är dömd.
Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.”

Dagens bön

1

Jesus Kristus, vår Herre,
du har sagt att vi inte skall vara oroliga,
att vi skall tro på Gud, och tro på dig.
Du vill att vi skall vara där du är.
Hjälp oss att lära känna den väg där du går;
hjälp oss att lära känna Gud genom dig.
Tack för att du ger oss liv genom ditt liv,
din död och din uppståndelse.
Dig vare ära i evighet med Fadern
och den heliga Anden.

2

Allsmäktige Gud.
Du har sänt oss Sanningens Ande
som ett ljus i vårt mörker,
så att vi kan hålla oss kvar på rättfärdighetens väg.
Ge oss styrka, så att vi kan överge allt
som bryter ner vår tro på dig.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Herre, vår Gud.
Du uppväckte din Son från de döda
och gav oss en ny sång att sjunga,
en tackpsalm och en lovsång.
Hjälp oss att leva efter dina bud
så att vi i ord och toner förkunnar dina löften,
och låt den himmelska glädjen fylla våra hjärtan.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4

Allsmäktige Gud,
du som i världsalltet öppnar din skapelses
outtömliga majestät
och som låter mörkret genomträngas av ljuset
från tallösa solar.
Vi tackar dig, Fader,
för att du genom din Son Jesus Kristus
har kommit oss nära,
och för att du enligt hans löfte
ger oss Hjälparen, den heliga Anden,
att upplysa oss också inifrån vårt eget hjärta.
Vi ber dig:
Ge oss mod och kraft
att vandra den väg som du visar
så att vi når vårt mål, ditt himmelska rike.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.