Fjärde söndagen i advent

Julkretsen, adventstiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Herrens födelse är nära

Denna söndag tillägnas den väntande Maria. Det finns ett samband mellan den väntan som Frälsarens mor bar på och den väntan som kännetecknar Herrens folk. Samtidigt börjar slutskedet av förberedelsen för julen. Människan bör i sitt inre vara redo att ta emot det stora budskapet.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jag skall åter få tacka honom,
min räddare och min Gud.

Ps. 42:6

Psalm:

Jag väntar på Herren,
jag längtar,
jag hoppas få höra hans ord.
Jag längtar efter Herren
mer än väktarna efter morgonen,
än väktarna efter morgonen.
Hoppas på Herren, Israel,
ty hos Herren finns nåd
och makten att befria.
Han skall befria Israel
från alla synder.

Ps. 130:5-8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar
och låter dem trona på hedersplats.

1 Sam. 2:8

Sef. 3:14-17

Jubla, dotter Sion,
ropa ut din glädje, Israel!
Gläd dig, dotter Jerusalem,
fröjda dig av hela ditt hjärta!
Herren har upphävt domen över dig
och undanröjt dina fiender.
Herren, Israels konung, bor hos dig.
Du har ingenting mer att frukta.
Den dagen skall Jerusalem få höra:
”Sion, var inte rädd,
låt inte händerna sjunka i missmod.
Herren, din Gud, bor hos dig,
hjälten och räddaren.
Han jublar av glädje över dig
i sin översvallande kärlek.”

Fil. 4:4-7

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus.

Matt. 1:18-24

Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.” Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel (det betyder: Gud med oss). När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade.

Dagens bön

1

Gud, vår skapare och befriare.
Tillsammans med Maria gläder vi oss
över dina väldiga gärningar bland oss människor.
Bered våra hjärtan att ta emot
glädjebudskapet om Frälsarens födelse.
Låt oss få leva i din kärlek
och lovsjunga dig
nu och i ditt himmelska rike.

2

Herre Jesus Kristus,
du är nära oss, du fyller oss
med kärlek och glädje.
Öppna våra hjärtan, så att vi tar emot dig
som livets sanna gåva
och gläder oss över det vi får
och det vi kan ge.
Hör oss, du som en gång skall komma igen
i härlighet.

3

Herre, vår Gud, i dag tänder vi det fjärde ljuset.
Vi betraktar den stilla lågan och minns Maria,
hennes glädje och tveklösa förtröstan.
Vi anar att ljuset nu är mycket nära,
anar Marias glädje som är vår glädje,
det nyfödda barnet Jesus.
Vi ber genom din Son Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
är en Gud från evighet till evighet.

4

Käre Gud, vår himmelske Fader,
nu brinner alla fyra ljusen,
och med spänning väntar vi med Maria
på det barn
som hon skall föda.
Barnet Jesus är julens största gåva.
Gud, öppna våra hjärtan,
så att vi tar emot den gåvan
och gläder oss över allt vi får
och allt vi kan ge.
I Jesu Kristi namn.