Fjärde söndagen i fastan (Midfastosöndagen, Laetare)

Påskkretsen, fastetiden

Malmin kirkon alttari

Liturgisk färg: violett eller blå

Två altarljus

Livets bröd

Den gamla antifonens (Jes. 66:10) första ord, Laetare (Gläd er), uttrycker att denna söndag är ett slags rastställe, en uppfriskande oas i fastetidens ökenvandring.

Denna helg har kallats midfastosöndag, eftersom den är placerad mitt i fastetiden. En annan benämning är brödsöndagen. Texterna berättar om hur Jesus bespisar de femtusen. Därtill ansluter sig diskussionen om människans behov av andlig föda. Jesus själv är livets bröd. Han delar ut sina goda gåvor till oss och lär oss att dela med oss av vårt eget till dem som behöver det. Till sitt innehåll tangerar denna söndag skärtorsdagens tematik.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Gläds med Jerusalem,
jubla över henne,
alla som älskar henne.

Jes. 66:10

Psalm:

Lyckliga de som har sin styrka i dig,
de som gärna drar upp till templet.
När de går genom Bakaträdens dal
blir den en flödande källa,
höstregnet fyller den med välsignelse.
De går genom port efter port,
tills de möter Gud på Sion.
Herre Gud Sebaot, hör min bön,
lyssna, du Jakobs Gud!
Ge akt på vår sköld, o Gud,
se i nåd till din smorde!
Herre Sebaot,
lycklig den som förtröstar på dig.

Ps. 84:6-10, 13

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Psalmstrof

Allas ögon är vända mot dig,
och du ger dem föda i rätt tid.
Du öppnar din hand
och stillar allt levandes hunger.

Ps. 145:15-16

5 Mos. 8:2-3

Tänk på hela den väg som Herren, din Gud, har låtit dig vandra under dessa fyrtio år i öknen, för att tukta dig och sätta dig på prov, för att utröna om du är beredd att hålla hans bud eller inte. Han tuktade dig med hunger och lät dig äta manna, något som varken du själv eller dina fäder kände till. Han ville lära dig att människan inte lever bara av bröd utan av alla ord som utgår från Herren.

1 Kor. 10:1-6

Jag vill att ni skall ha kunskap om detta, bröder: våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat, och alla drack de samma andliga dryck, de drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte skall ha begär till det onda, som de hade.

Joh. 6:1-15

Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberiassjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid.
När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sade han till Filippos: ”Var skall vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?” Det sade han för att pröva Filippos, själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ”Det räcker inte med bröd för tvåhundra denarer, om de skall få en bit var.” En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sade: ”Här är en pojke som har fem kornbröd och två fiskar. Men vad förslår det till så många?” Jesus sade: ”Låt folket slå sig ner.” Det var gott om gräs på den platsen. Och de slog sig ner – det var omkring fem tusen män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där, och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sade han till lärjungarna: ”Samla ihop bitarna som har blivit över, så att ingenting förfars.” De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de bitar av de fem kornbröden som hade blivit över när de ätit.
Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sade de: ”Detta måste vara Profeten som skall komma hit till världen.” Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen, i ensamhet.

Dagens bön

1

Himmelske Fader, Livgivare.
Du mättade ditt folk i öknen
med det himmelska brödet.
Du sände din Son i världen
som livets bröd.
Herre, ge oss alltid det brödet.
Genom Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Jesus Kristus, vår Herre.
Tack för att du har lovat
att den som kommer till dig
aldrig skall hungra.
Tack för att du har lovat
att den som tror på dig
aldrig skall törsta.
Tack för att du är livets bröd,
i all tid, överallt, för var och en
som söker dig.
I ditt namn.

3

Gud, i dag tänker vi på pojken
som bjöd sin knappa matsäck åt Jesus.
Fem bröd och två fiskar
blev mat för de många.
Pojken frågade inte vad en människa kan uträtta.
Han gav det han hade.
Där började undret.
Vi tackar dig, Gud, för den pojken.

4

Jesus Kristus, du Livets bröd.
Du mättade alla
som kom till dig,
och ingen behövde gå bort hungrig.
Vi ber dig:
Låt Guds ord mätta oss
och vara för oss det bröd
som ger evigt liv.
Dig vare ära i evighet.

5

Gud,
du som är livets början och slut,
du låter jorden ge oss mat
till rättvis fördelning för alla.
Du låter oss få del av din Sons kropp och blod
i nattvardens bröd och vin.
Ur din generösa hand får vi
ständigt ta emot livet,
så att vi själva kan ge i överflöd.
Vi prisar och lovar dig,
Skapare, Befriare och Livgivare.
I Jesu Kristi namn.