Första söndagen efter påsk (Quasimodogeniti)

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Uppståndelsens vittnen

Denna dags latinska namn Quasi modo geniti (som nyfödda) kommer från den gammalkyrkliga antifonen (1 Petr. 2:2) och syftar på dem som döpts under påsken. När firandet av påskoktaven, d.v.s. veckan efter påsk, med tiden inskränktes till endast söndagen efter påsk kom man att vid denna dags gudstjänst särskilt betona de döptas förpliktelse att leva som nya människor.

Sambandet mellan dopet och söndagen Quasimodogeniti syns också i dagens andra latinska namn Dominica in albis (de vita klädernas söndag), som är en förkortning av Dominica in albis depositis (de bortlagda vita klädernas söndag). Efter att under hela ”den vita veckan” ha burit den vita dopdräkten klädde sig de nydöpta nu i vanlig vardagsdräkt. Deras uppgift blev att i det dagliga livet vittna om den uppståndne Frälsaren och om Guds löfte som uppfyllts i honom. Detta löfte består också då människan i sin svaghet tvivlar på det.

Dagens bibeltexter handlar om att Jesus uppenbarade sig för de tvivlande lärjungarna och övertygade dem om sin uppståndelse. Lärjungarna uppfylldes av glädje när de mötte den levande Jesus.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Som nyfödda barn
skall ni längta efter den rena, andliga mjölken,
för att växa genom den och bli räddade.

1 Petr. 2:2

Psalm:

Jag älskar Herren, ty han har hört
min bön om förskoning.
Han lyssnade till mig
när jag ropade.
Dödens snaror omgav mig,
dödsrikets fasor nådde mig,
jag var i nöd och förtvivlan.
Jag åkallade Herren:
Herre, rädda mitt liv!
Herren är nådig och rättfärdig,
vår Gud är barmhärtig.
Herren bevarar de oskyldiga,
jag var hjälplös, och han räddade mig.
Kom till ro, min själ,
Herren har varit god mot mig.
Han räddade mig från döden,
mitt öga från tårar,
min fot från att snava.
Jag får vandra inför Herren
i de levandes länder.

Ps. 116:1-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Jesus stod mitt ibland dem och sade:
”Frid åt er alla.”

Joh. 20:26

Jes. 43:10-12

Men ni är mina vittnen, säger Herren,
min tjänare, den som jag har utvalt,
för att ni skall få insikt och tro mig,
förstå att jag är Gud.
Ingen gud har blivit till före mig,
ingen skall komma efter mig.
Jag, jag är Herren,
ingen annan än jag kan ge räddning.
Det var jag som förutsade och förkunnade,
ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren.
Jag är Gud.

1 Joh. 5:4-12

Alla som är födda av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?
Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen. Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Vi godtar ju människors vittnesbörd, men Guds betyder mer, ty detta är Guds vittnesbörd: han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har tagit emot vittnesbördet i sitt inre. Den som inte tror på Gud gör honom till lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd Gud har gett om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet finns i hans son. Den som har hans son har livet. Den som inte har Guds son har inte livet.

Joh. 20:19-31

På kvällen samma dag, den första i veckan, satt lärjungarna bakom reglade dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade till dem: ”Frid åt er alla.” Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen: ”Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er.” Sedan andades han på dem och sade: ”Ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden.”
En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”
Också många tecken som inte har tagits med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har upptecknats för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn.

Dagens bön

1

Gud, vår Far,
vi tackar dig för att vi har fått fira påsk.
Vi tackar dig för att också vi
har fått del av uppståndelsen.
Bevara korsets segertecken i vårt hjärta.
Gör vårt liv till ett hoppets tecken.
Döden är mörk, Gud, men ditt ljus bryter igenom.
För Jesu Kristi skull.

2

Gud,
du väckte din Son till liv från de döda,
och du lät många vittna om hans uppståndelse.
Vi lyssnar, Gud,
vi tror på det som de såg: att han lever.
Gör oss ödmjuka, gör oss mottagliga,
så att vi ser hur Jesus Kristus alltjämt möter oss
i ditt ord och dina sakrament
och förkunnar oss din frid.
Övervinn oss, Gud, när vi tvivlar.
Ge oss en stadig tro,
så att vi bekänner honom som Herre och Gud.
Hör oss för hans skull,
han som dog för att visa oss vem du är.

3

Käre himmelske Fader.
Vi tackar dig
för att du har lärt oss att älska Jesus
fastän vi inte har sett honom,
och att glädja oss över honom,
trots att vi inte fick vandra med honom.
Hjälp oss att också i denna gudstjänst och i vårt liv
känna igen vår uppståndne Herre
och tillbe honom som är vår Gud.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.