Första söndagen efter trettondagen

Julkretsen, trettondagstiden

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Dopets gåva

Denna söndag handlar om Jesu dop, trettondagens gammalkyrkliga tema. Från Jesu dop vidgas infallsvinkeln också till det kristna dopet, som är ett tecken på Guds nåd. Alla nytestamentliga texter denna söndag handlar om dopet och dess betydelse i en kristen människas liv. Jesu dop vid början av hans lidandesväg är grunden för vårt eget dop. I dopet förenas vi med Kristus och med varandra.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Jublande skall ni ösa vatten
ur räddningens källor.

Jes. 12:3

Psalm:

Genom din ynnest vinner vi seger,
ty vår sköld tillhör Herren,
vår kung tillhör Israels Helige.
Du talade en gång i en syn,
du sade till dina trogna:
”Jag kröner en hjälte,
jag upphöjer en yngling ur folket.
Jag har funnit David, min tjänare,
och smort honom med min heliga olja.
Min hand skall vara hans fasta stöd,
min arm skall ge honom styrka.
Han skall säga: Du är min fader,
min Gud och min räddande klippa.
Han skall vara min förstfödde,
den högste bland jordens kungar.
För evigt skall jag visa honom nåd,
mitt förbund med honom skall stå fast.
Hans ätt skall jag låta bestå för alltid,
hans tron så länge himlen är till.”

Ps. 89:18–22, 27–30

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Joh. 1:29

Jes. 42:1–4

Detta är min tjänare som jag ger kraft,
min utvalde som jag har kär.
Jag låter min ande komma över honom,
han skall föra ut rätten till folken.
Han ropar inte, han höjer inte rösten,
hans stämma hörs inte på gatorna.
Det knäckta strået bryter han inte av,
den tynande lågan släcker han inte.
Trofast skall han föra ut rätten.
Han skall inte tyna bort eller knäckas,
innan han fört rätten till seger på jorden.
Fjärran länder väntar på hans
undervisning.

Tit. 3:4–7

När Guds, vår frälsares, godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss – inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig – och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd skall bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.

Matt. 3:13–17

Jesus kom från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.”

Dagens bön

1

Herre, himmelske Far.
Du sände din Son till världen
för att försona oss med dig
och ge oss det eviga livet.
Låt din levande Ande fylla oss
med tro på din frälsning.
Hjälp oss att bekänna den tro
som vi är döpta till.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

2

Kristus, till dig är vi döpta
i helig Ande.
Vi tror att var och en som du har gjort fri
verkligen är fri.
Bevara oss från att gå genom livet
utan att se de möjligheter du ger oss.
Förnya vår förmåga att se och förstå.
Jesus Kristus, ge oss mod att leva
som dina älskade barn.

3

Fader, du hör den som ber,
den som ropar till dig om hjälp.
Du överger inte den som söker dig.
Vi är döpta till din kärlek
och där vill vi leva.
Vi vill vända oss bort
från det som är yttre sken.
Vi vill likna dig
som ser till det inre.
Hör oss Fader, för Jesu Kristi skull.

4

Jesus Kristus,
vid ditt dop tog du på dig världens synd,
och du delade människans lott.
Oss tog du i din vård när vi döptes,
och också vi vet vad det är att vara människa.
Sargade av livet kommer vi till dig och ber:
Du smärtornas man, lindra vår smärta,
förnya vår själ, ande och kropp
med din förbarmande kärlek.
Hör oss, du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

5

Gud, vår Far,
du utvalde din Son, Jesus Kristus,
att bli världens Frälsare.
I dopet utvalde du också oss.
Vi är nu dina barn.
För dig är det inte viktigt
hur vi ser ut,
för du ser till våra hjärtan.
Också den som är liten och svag
får vara din medhjälpare.
Vi ber: Ge oss kraft och mod
att troget göra din vilja.
För Jesu Kristi skull.