Första söndagen i advent

Julkretsen, adventstiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, från måndag till lördag violett eller blå

Sex altarljus

Din konung kommer i ödmjukhet

Perikopvalet för denna söndag förenar de evangeliska kyrkorna med den medeltida traditionen. Första söndagen i advent handlar om hur Jesus rider in i Jerusalem. Jesus kom inte till Jerusalem som en jordisk härskare, utan han kom ödmjuk, ridande på en åsna. På detta sätt anknöt han till Sakarjabokens profetia om fridsfurstens ankomst. Samma hänvisning finns också i den gamla benämningen Adventus humiliationis (ödmjukhetens advent).

Kyrkoårets första söndag förkunnar att Gud inte är långt ifrån oss. Gud kommer oss nära för att skapa frälsningens nya tid för sitt folk. Med hosiannarop hälsar vi Jesus som vår Konung och gläder oss åt att han har kommit för att befria oss till gemenskap med Gud och med varandra.

Dagens evangelietexter sammanbinder advent och jul med palmsöndagens och påskens händelser. På detta sätt blir påskens centrala ställning i kyrkoåret tydlig redan från första början. Julen måste ses i samband med Kristi lidande, död och uppståndelse.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.

Sak. 9:9

Psalm:

Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

Ps. 24:7-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Herre, visa oss din godhet
och ge oss din hjälp!

Ps. 85:8

Jes. 62:10-12

Fram, fram genom portarna!
Bana väg för folket!
Bryt väg, bryt väg,
röj undan alla stenar!
Höj ett fälttecken för folken!
Herren förkunnar över hela jorden:
Säg till dotter Sion:
Se, din räddare kommer.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
De skall kallas ”det heliga folket”,
”de som Herren befriat”.
och du skall heta ”den man söker sig till”,
”staden som aldrig blir övergiven”.

Rom. 13:11-14

Ni vet ju ändå vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, inte med festande och drickande, inte med otukt och orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det jordiska att begären väcks.

Matt. 21:1-9

När Jesus och lärjungarna närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något, skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: ”Hosianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Dagens bön

1

Jesus Kristus, vår Herre,
i dig är Guds bild fullt synlig.
Vi väntar på att du skall komma
för att bryta ondskans makt
och fylla vårt liv med frid och nåd.
Låt ordet, sakramenten och ljuset
leva i oss under det nya kyrkoåret.
Hör oss, du som med Fadern
och den heliga Anden lever i evighet.

2

Herre, i dag tänder vi det första ljuset
i en tid av förväntan och glädje
över att du kommer till oss.
Den som hoppas på dig
lämnar du aldrig ensam.
Din kärlek brinner som ljusets låga.
Herre, välsigna vår väntan
på ljusets tid.

3

Herre Jesus Kristus,
ödmjukt och obemärkt
för du försoningen till seger.
Befria oss från mörkrets makt
och från allt som hindrar oss
att möta din saktmodighet.
Välsigna det ljus
som har tänts hos oss,
så att ingenting skuggar
vår väntan på dig.
Herre, vi tackar dig för att du kommer oss nära.

4

Käre Gud och Skapare,
i dag tänder vi det första ljuset.
När dagarna blir mörkare
lyser den lilla lågan i kyrkan och i hemmen
och påminner oss om att din Son, Jesus Kristus,
kommer till oss.
Med glädje vill vi ta emot honom
i våra hjärtan.
Låt också oss få vara lågor
som sprider ditt ljus
till alla dem som är ensamma och rädda.
I Jesu namn.

5

Vår Konung, Jesus Kristus,
när du kom ridande på den unga åsnans rygg
sjöng människorna vid vägkanten.
Vi vill också visa vår glädje
och vår tacksamhet
för att du kommer till oss.
Nu är det advent och vi ber:
Kom till våra hem
och till varje hjärta.
Låt ditt ljus lysa bland oss
och sprida värme och glädje
i vintermörkret.
Hosianna Davids son!