Fredagen efter påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Under den s.k. påskoktaven (påskdagen och påskveckan) höll man redan under tredje och fjärde århundradet dagliga gudstjänster. Vid dem läste man berättelserna om hur den uppståndne Frälsaren visade sig för sina lärjungar. Det centrala teologiska temat är vandringen i det nya livet, vandringen i ljuset.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Psalm:

Stora är de ting du har gjort,
dina under, Herre, min Gud,
och dina planer med oss.
Ingen kan mäta sig med dig.
Jag vill tala och berätta om dem,
men de är fler än jag kan räkna.
Slaktoffer och matoffer önskar du inte,
du har lärt mig att lyssna.
Brännoffer och syndoffer begär du inte,
därför säger jag: Jag är här.
I bokrullen står vad jag skall göra.
Gärna gör jag din vilja, min Gud,
jag har din lag i mitt hjärta.

Ps. 40:6-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Apg. 23:1, 6-11

Paulus såg på rådet och sade: ”Mina bröder. Jag har alltid, intill denna dag, tjänat Gud med gott uppsåt.”
Eftersom Paulus visste att en del av dem var saddukeer och en annan del fariseer höjde han rösten och sade till rådet: ”Mina bröder, jag är farisé och mina fäder var fariseer. Det är för hoppet om de dödas uppståndelse som jag nu har ställts inför rätta.” När han sade så utbröt ett gräl mellan fariseerna och saddukeerna, och man delade sig i två läger. Saddukeerna menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar, medan fariseerna tror på allt detta. Det blev ett väldigt ropande, och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och hävdade sin åsikt, och de sade: ”Vi kan inte finna att den här mannen har gjort något ont. Tänk om en ande har talat till honom, eller en ängel.” Grälet blev så häftigt att kommendanten fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han kallade ner vaktstyrkan för att rädda honom undan dem och föra honom tillbaka till fästningen.
På natten kom Herren till honom och sade: ”Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom.”

Matt. 28:8-15

Kvinnorna lämnade genast graven, och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem, och de gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sade till dem: ”Var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där skall de få se mig.”
Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in till staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa överlade med de äldste, och sedan gav de soldaterna en stor summa pengar och sade till dem: ”Säg att hans lärjungar kom under natten och rövade bort honom medan ni sov. Om ståthållaren får höra detta skall vi tala med honom så att ni inte behöver oroa er.” Soldaterna tog pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Så vann detta rykte spridning bland judarna ända till denna dag.

Dagens bön

1

Herre, Allsmäktige Gud,
vi tackar dig för att du inte lämnade din Son i dödens våld.
Vi tackar dig för att döden är övervunnen.
Låt påskens glädjebudskap bli levande för oss
så att det bär frukt i våra liv.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

2

Gud,
vi kommer till dig
med våra frågor om lidande och mening.
Kom med sanning och liv,
visa oss den väg vi skall gå.
Vi kommer till dig
med vår oro och längtan.
Låt oron vändas i glädje.
Vi kommer till dig
med vårt tack för livets seger över döden.
Kom med sanning och liv,
låt oss känna din närvaro.
I Jesu Kristi namn.