Juldagen

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Ordet blev människa

I juldagens gudstjänst (folkets mässa) tackar vi Gud för att han har låtit sin Son bli människa. Han blev vår bror, så att vi kan bli Guds barn.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Ordet blev människa
och bodde bland oss.

Joh. 1:14

ELLER

Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.

Ps. 98:3

Psalm:

Hylla Herren, hela världen,
tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans,
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse,
kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd,
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.

Ps. 118:23

Jes. 52:7-10

Härligt är att höra budbärarens steg
när han kommer över bergen,
han som bär bud om seger,
som ropar ut goda nyheter,
bär bud om räddning
och säger till Sion:
”Din Gud är konung!”
Hör, dina väktare ropar och jublar.
Med egna ögon ser de
hur Herren vänder åter till Sion.
Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner,
Herren tröstar sitt folk
och friköper Jerusalem.
Herren visar sin makt och helighet
inför alla folk,
hela jorden skall se
hur vår Gud räddar oss.

1 Joh. 1:1-4

Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och har tagit på med våra händer, det är vårt ärende: livets ord. Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall vara med i vår gemenskap, som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje skall bli fullkomlig.

ELLER

1 Joh. 4:9-16

Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder.
Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.

Joh. 1:1-14

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.
Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.
Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.
Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud, ljusets Fader.
Vi tackar dig för att du genom ditt ord
har kallat oss från mörker till ljus,
från bundenhet till frihet,
från död till liv.
Hjälp oss att ta emot den frälsning
som du har berett åt oss genom din Son,
vår Herre och Frälsare.

2

Herre, vår Gud, Fader i himlen.
Vi har samlats i glädje
för att tacka dig för barnet Jesus
som har fötts åt oss,
för den nya människan
som har kommit in i världen.
Hat och vrede stryks nu bort.
Där det nya livet föds är det fred,
ingenting annat än fred,
ljus utan skugga, glädje utan gränser.
Fader, i dag anar vi försoningens under bland oss.
Låt försoningen segra ibland oss,
du som är sann Gud
från evighet till evighet.

3

Gud, du är vår Far.
Vi tackar dig för julens under:
den nyfödda konungen, Jesus Kristus.
Ordet kom för att bo hos oss,
som en människa bland människor.
Kristus är född!
Låt oss få dröja kvar i den stunden av stillhet,
stunden då nåden och glädjen kom in i vårt liv.
Tack för att vi tillsammans får fira jul,
människoblivandets högtid.

4

Gud, du är vår Far.
Vi stannar upp i stillhet inför ditt ansikte.
Vi gläds över julens under:
det nyfödda barnet som fick namnet Jesus.
Nu firar vi kärlekens högtid.
Hjälp oss att se längre än till vår närmaste krets och fråga:
vem är ensam och förtvivlad, vem är glömd,
vem behöver oss?
Låt inte kärleken bli ett tomt ord på våra läppar.
Ge oss kraft att handla, Herre,
så att vi i våra liv avspeglar din omsorg om oss.
Genom Jesus Kristus.

5

Gud, du Treenige,
vi är fyllda av glädje och lovsång.
Du, som är större än allting,
finns här mitt ibland oss.
Du, som har skapat jorden, stjärnorna och hela rymden,
föddes som ett litet barn i ett fattigt stall.
Du känner oss helt och hållet
och du älskar oss.
Vi vill som herdarna
böja våra knän vid din krubba.
Vi vill tacka dig
och tillsammans med änglarna
lovsjunga dig,
du vår Frälsare, Jesus Kristus.

6

Gud, du är vår Far.
Vi tackar dig för julens under:
det nyfödda barnet Jesus Kristus.
Änglarna sjunger om fred på jorden.
Stjärnan kommer med ljus
till den som har gått vilse.
I stallet där barnet ligger
måste ondska och mörker vika.
Fader, i dag vill vi ta emot julens barn.
Vi vill lyssna till änglarnas sång.
Vi vill följa stjärnan till stallet
och tillsammans med herdarna
böja knä för dig,
vår Herre och vår Gud.