Julmorgonen

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Låt oss gå in till Betlehem!

Julmorgonens gudstjänst (herdarnas mässa) har i Norden traditionellt varit den viktigaste gudstjänsten. Vi går med herdarna till Betlehem, där vi får höra och se vad som har skett.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus.

Jes. 9:2

Psalm:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
ty han har gjort underbara ting.
Han vann seger med sin starka hand,
med sin heliga arm.
Herren har visat att han räddar,
folken fick skåda hans seger.
Med godhet och trofasthet
har han tänkt på Israels folk.
Hela jorden har sett att vår Gud räddar.
Hylla Herren, hela världen,
brist ut i jubel och sång!

Ps. 98:1-4

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.

Ps. 118:23

Jes. 9:2-7

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse
skall göra detta.

Hebr. 1:1-6

Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna, men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på Majestätets högra sida i höjden. Han har blivit lika mycket mäktigare än änglarna som det namn han har fått i arv är förmer än deras. Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel:
Du är min son,
jag har fött dig i dag,
eller:
Jag skall vara hans fader,
och han skall vara min son.
Och när han låter sin förstfödde son träda
in i världen säger han:
Alla Guds änglar skall hylla honom.

ELLER

Rom. 1:2-4

Det evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna är evangeliet om hans son, som till sin mänskliga härkomst var av Davids ätt och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från de döda: Jesus Kristus, vår herre.

Luk. 2:1-20

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

Dagens bön

1

Himmelske Far,
vi tackar dig
för att du sände din Son
in i världens mörker som vår Frälsare.
Han är din klarhets återsken
och ditt väsens avbild.
Öppna våra hjärtan för honom.
Ge oss kraft att leva i ditt ljus
och för oss till det eviga livet.
Hör oss för din Sons, vår Frälsares skull.

2

Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.
Du blev vår bror för att vi skulle bli Guds barn.
Du som var rik blev fattig
för att vi skulle bli rika.
Vi tackar för din gåva och ber:
Ge oss frid av din frid
och glädje av din glädje
och låt oss med änglarna
få lovsjunga dig i ditt ljus.
Dig vare ära i evighet.

3

Käre himmelske Far.
Du övergav inte din fallna mänsklighet
utan sände din Son som vår bror och Frälsare.
Han för med sig glädjens budskap till de fattiga,
frihet till fångarna
och glädje till de sorgsna.
Vi ber dig: Uppenbara för oss
hemligheten med din Sons födelse som människa,
stärk vår tro och låt hela världen få se
vad du har gett den i Jesus Kristus,
han som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

4

Himmelske Far,
du som genom den heliga Anden
födde ditt eviga Ord i Marias kropp,
låt också denna dag genom samma heliga Ande
ditt ord slå rot i våra hjärtan.
Ge oss nåden att växa till i tron
så som ditt Ord växte till,
så att vi blir sanna människor
i gemenskap med dig,
genom Jesus Kristus,
ditt eviga Ord, vår Herre.