Julnatten

Julkretsen, jultiden

Pyhän Laurin kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

En Frälsare har fötts åt er!

Julnatten är natten för Kristi födelse. Församlingen hör ängelns budskap: ”Idag har en frälsare fötts åt er.” Julnattens mässa (änglarnas mässa) är julfirandets centrala händelse för stora delar av kristenheten.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Han sade till mig: ”Du är min son,
jag har fött dig i dag.”

Ps. 2:7

ELLER

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus.

Jes. 9:2

Psalm:

Sjung till Herrens ära, sjung en ny sång,
sjung till Herrens ära, hela världen!
Sjung till Herrens ära, prisa hans namn,
ropa ut hans seger dag efter dag!
Förkunna hans ära bland folken,
bland alla människor hans under!
Han omges av prakt och glans,
av makt och härlighet i sitt tempel.
Ära Herren, alla folkslag,
ära Herrens majestät,
ära Herrens höga namn!
Kom till hans förgårdar, kom med offer,
fall ner inför Herren i helig skrud!
Darra inför honom, hela jorden!
Förkunna bland folken: Herren är konung!

Ps. 96:1-3, 6-10

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.

Ps. 118:23

Jes. 9:2-7

Det folk som vandrar i mörkret
ser ett stort ljus,
över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram.
Du låter jublet stiga,
du gör glädjen stor.
De gläds inför dig
som man gläds vid skörden,
som man jublar när bytet fördelas.
Oket som tyngde dem,
stången på deras axlar,
förtryckarens piska
bryter du sönder,
som den dag då Midjan besegrades.
Stöveln som bars i striden
och manteln som fläckats av blod,
allt detta skall brännas, förtäras av eld.
Ty ett barn har fötts,
en son är oss given.
Väldet är lagt på hans axlar,
och detta är hans namn:
Allvis härskare,
Gudomlig hjälte,
Evig fader,
Fredsfurste.
Väldet skall bli stort,
fredens välsignelser utan gräns
för Davids tron och hans rike.
Det skall befästas och hållas vid makt
med rätt och rättfärdighet
nu och för evigt.
Herren Sebaots lidelse
skall göra detta.

Tit. 2:11-14

Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

Luk. 2:1-14

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”

Dagens bön

1

Fader, det var i en natt som denna,
den heliga julnatten,
som du lät dina änglar förkunna
den stora glädjen för herdarna.
Låt samma glädje fylla också oss,
så att vi lovsjunger dig i allt vad vi gör.
Fyll vårt liv med tro,
hopp och kärlek.
I Jesu Kristi, vår Frälsares, namn.

2

Herre Jesus Kristus,
du är vårt hopp och vår kärlek.
Du är Ordet som blev människa,
ljuset som upplyser vinternatten.
Du är förvandlingens stjärna.
Du är det under som heter nåd.
Med änglarna tillber vi Gud
för din skull.

3

I natt är den stilla natten.
Fader, i natt är undrens natt.
Du lovade med Jesajas ord
att det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus.
Vi hör till detta folk,
vi vandrade i mörkret,
och du tände ditt ljus för oss.
Tack Fader, för ljuset och glädjen,
tack för barnet Jesus.
Tack för att du i natt
gör mörkret till ljus.

4

Himmelske Far.
Vi ber om herdarnas heliga iver
att få vara din Son nära.
Vi ber om att som Maria
få stilla stunder av eftertanke,
så att vi kan återvända
med mycket att berätta.
Lär oss att förundras över det
som finns sagt i ditt ord.
Genom Jesus Kristus, vår Frälsare.