Kristi förklarings dag – vardagar

Pingstkretsen, tiden efter pingst

Alppilan kirkon alttari

Liturgisk färg: grön (från måndag till lördag)

Två altarljus

Kristus förhärligad

Ända sedan 1500-talet har Kristi förklarings dag firats på sjunde söndagen efter trefaldighet (som nu är åttonde söndagen efter pingst). Kristi förhärligande var vändpunkten i hans liv. Apostlarna fick med egna ögon se hans gudomliga härlighet och höra Guds röst: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” Guds härlighet kommer till synes i den kärlek som offrar allt.

Förutom den förklarade Kristus visade sig även Mose och Elia för apostlarna på berget. Mose och Elia representerade lagen och profeterna. Från första stund har den kristna kyrkan sett Kristi liv, död och uppståndelse som uppfyllelsen av löftena i Gamla testamentet.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Glansen är som solens ljus,
som fått sina strålar av honom,
hans makt är dold i den.

Hab. 3:4

Psalm:

Herren är konung! Må jorden jubla,
de fjärran kusterna glädja sig.
Moln och töcken omger honom,
på rätt och rättfärdighet vilar hans tron.
Bergen smälter som vax inför Herren,
inför hela jordens härskare.
Himlen förkunnar hans rättfärdighet,
hans härlighet skådas av alla folk.
Herren älskar dem som hatar det onda,
han bevarar sina trognas liv
och räddar dem ur de gudlösas våld.
Ljus bryter fram för de rättfärdiga
och glädje för de redbara.

Ps. 97:1-2, 5-6, 10-11

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Ni rättfärdiga, gläd er över Herren
och prisa hans heliga namn.

Ps. 97:12

2 Mos.3: 1-6

En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Jetro, prästen i Midjan, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Guds berg, Horeb. Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: ”Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.” Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Ja, här är jag.” Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.” Och han fortsatte: ”Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då skylde Mose sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.

2 Petr. 1:16-18

Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet: ”Detta är min älskade son, honom har jag utvalt.” Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget.

Matt. 17:1-8

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.”
Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” När lärjungarna hörde detta, kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte rädda.” De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.

Dagens bön

1

Allsmäktige Gud.
På det heliga berget lät du lärjungarna
se Jesu härlighet
för att de skulle lyssna till honom.
Ge oss det liv som din Son har uppenbarat
och låt oss med honom
få del i din härlighet.
Genom vår Herre, Jesus Kristus.

2

Herre Jesus Kristus.
Du uppenbarade din härlighet
och lät lärjungarna se himlen öppen
Vi ber dig:
Trösta och gläd oss med vissheten om
att du är med oss alla dagar intill tidens slut.
Låt din kraft växa i oss,
så att vi en gång får se din härlighet
och med alla dina heliga
blir lika dig.
Hör oss du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Gud, himmelske Fader.
På förklaringsberget uppenbarade du
Jesu himmelska härlighet.
Upplys våra hjärtan med ditt ord och din Ande,
så att vi litar på den frälsning
som din Sons död och uppståndelse har gett oss.
Led oss in i det ljus som du lät lysa i honom,
och låt oss med honom få vara med i ditt himmelska rike.
Hör oss du som med Sonen och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.