Kristi himmelsfärdsdag

Påskkretsen, påsktiden

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Sex altarljus

Den upphöjde Herren

Temat och tidpunkten (40 dagar efter påsk) för Kristi himmelsfärdsdag är hämtade från Apostlagärningarna (Apg. 1:6–14).

Kristus upphöjdes till himlen. Han har stigit upp till sin tron i himlen och sitter på Faderns högra sida. Han har getts all makt i himlen och på jorden. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Vi kan inte få kontakt med Kristus med våra jordiska sinnen, men i ordet och sakramenten är han ändå närvarande i sin kyrka. Alla som tror på honom har fått uppdraget att föra ut budskapet om den upphöjde Herren till hela världen.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

”Galileer”, sade de,
”varför står ni och ser mot himlen?
Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen
skall komma tillbaka
just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Apg. 1:11

Psalm:

Gud har dragit upp under jubelrop,
Herren vid hornens klang.
Spela och sjung till Guds ära!
Spela och sjung till vår konungs ära!
Ja, Gud är all världens konung,
sjung en sång till hans ära!
Gud är konung över folken,
Gud sitter på sin heliga tron.

Ps. 47:6-9

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Han som har stigit ner
är också den som steg upp högt över alla himlar
för att uppfylla allting.

Ef. 4:10

Ps. 110:1-4

Så lyder Herrens ord till min härskare:
Sätt dig på min högra sida,
medan jag lägger dina fiender
som en pall under dina fötter.
Din kungaspira sträcker Herren ut
från Sion:
härska nu bland dina fiender!
Villigt samlas ditt folk
i dag då makten blir din.
På heliga berg har jag fött dig
som dagg ur gryningens sköte.
Herren har svurit en ed
som han inte skall bryta:
Du är präst för evigt
i Melkisedeks efterföljd.

Apg. 1:1-11

I min första bok, ärade Theofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sade han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat, ”det som ni har hört mig tala om”, sade han. ”Johannes döpte med vatten, men ni skall bli döpta med helig ande om bara några dagar.”
De som hade samlats frågade honom: ”Herre, är tiden nu inne då du skall återupprätta Israel som kungarike?” Han svarade: ”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. ”Galileer”, sade de, ”varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Mark. 16:14-20

Sedan visade han sig också för de elva medan de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet, då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han sade till dem: ”Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Dessa tecken skall följa dem som tror: i mitt namn skall de driva ut demoner, de skall tala nya tungomål, de skall ta ormar med sina händer, de skall inte bli skadade om de dricker dödligt gift, och de skall lägga sina händer på sjuka och göra dem friska.”
När herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Men de gick ut och predikade överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Dagens bön

1

Fader,
när din Son Jesus Kristus
lämnade lärjungarna för att återvända till dig,
lovade han vara med dem alla dagar till tidens slut.
Hjälp oss att våga lita på
att du fullbordar ditt verk.
Välsignad är du i evighet, vår Fader,
du som fullkomnar allt.

2

Allsmäktige Gud,
på denna dag ser vi i tron din ende Son
fara upp till himlarna till dig.
Vi ber dig:
Ge våra hjärtan en hemort hos dig
i din himmel.
Genom samme din Son Jesus Kristus,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

3

Herre Jesus Kristus!
Du, evige Guds Son.
Du vandrar inte längre fattig och bortglömd på jorden
utan sitter vid Faderns högra sida
och är herre över allting.
Sänd oss din heliga Ande
och låt ditt evangelium utbredas bland alla folk.
Skydda oss mot alla onda makter
och låt ditt rike växa på jorden.
Låt oss få dela din seger över allt ont
när du kommer på himmelens skyar
vid tidens slut,
och låt oss bli evigt saliga hos dig,
du som med Fadern och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.