Långfredagens kväll

Påskkretsen, fastetiden

Pihlajamäen kirkon alttari

Liturgisk färg: svart

Inget altarljus

Jesus läggs i graven

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Med hög röst ropar jag till Herren,
med hög röst bönfaller jag Herren.
Jag utgjuter mina bekymmer för honom,
till honom bär jag fram min nöd.
När modet sviker mig
vet du hur jag har det ställt.
På den väg jag vandrar
gillrar de fällor för mig.
Jag ser mig omkring,
men ingen bryr sig om mig.
Ingenstans kan jag fly,
ingen vill veta av mig.
Jag ropar till dig, Herre,
jag säger: Du är min tillflykt,
min lott i de levandes land.
Lyssna till min klagan,
ty jag står utan hjälp.
Rädda mig från förföljarna,
ty de är starkare än jag.
För mig ut ur mitt fängelse,
så att jag kan prisa ditt namn.
De rättfärdiga samlas kring mig,
ty du är god mot mig.

Ps. 142

Jes. 53:9-11

Han fick sin grav bland de gudlösa,
fick vila bland ogärningsmän,
fastän han aldrig hade gjort något orätt,
aldrig tagit en lögn i sin mun.
Men Herren tog sig an den han sargat,
botade den som gjort sig till ett skuldoffer.
Han skall få ättlingar och ett långt liv,
och Herrens vilja skall förverkligas genom honom.
När hans elände är över skall han se ljuset
och bli mättad av insikt.
Min tjänare, den rättfärdige,
ger rättfärdighet åt många
och bär deras skuld.

Luk. 23:47-56

Officeren, som såg det som hände, prisade Gud och sade: ”Han var verkligen en rättfärdig man.” När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände, vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner, och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen, stod på avstånd och såg alltsammans.
Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man som inte hade haft någon del i de andras beslut och åtgärder. Han var från Arimataia, en stad i Judeen, och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.
Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet.

Dagens bön

1

Herre Gud, himmelske Fader,
du lät din Son dö korsets död
för vår skull.
Sänd din heliga Ande i våra hjärtan,
så att vi litar på din nåd
och får del av segern på Golgata.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull .

2

Himmelske Fader,
tack för att allt är fullbordat.
Vi tackar dig för att kampen är över.
Vi tackar dig för friden och stillheten.
Vi tackar dig för dem
som med kärleksfulla händer
lade Jesus i graven.
Vi tackar dig för att du
genom din Sons död övervann döden.
Tack för hoppet
som nu lyser över våra gravar.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

3

När mörkret föll
och du vilade i döden
blev du ett ljus för oss
som lever bland skuggorna.
Vi tackar dig för den dagen
som förnyade alla andra dagar.

4

Min Frälsare,
i mitt lidande finns ingenting
som inte du redan har genomlevt.
Om än min väg är svår
och för till gravens mörker,
vet jag att på andra sidan graven
väntar du på mig i din härlighet.
Dig vare ära i evighet.