Lördagen efter påsk

Påskkretsen, påsktiden

Munkkivuoren kirkon alttari

Liturgisk färg: vit

Fyra altarljus

Dagens latinska benämning Sabbatum in albis deponendis (sabbaten när de vita kläderna skall läggas bort) syftar på att de som döptes på påsken bar sin vita dopklädnad hela den följande veckan. Till den kristnes kallelse hör att leva som ljusets barn i ett nytt liv.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Psalm:

Hylla Herren, hela världen,
tjäna Herren med glädje,
träd fram inför honom med jubelrop!
Besinna att Herren är Gud,
han har gjort oss och vi är hans,
hans folk, fåren i hans hjord.
Gå in genom hans portar med tacksägelse,
kom till hans förgårdar med lovsång.
Tacka honom, prisa hans namn,
ty Herren är god,
evigt varar hans nåd,
från släkte till släkte hans trofasthet.

Ps. 100

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Ef. 5:8-14

En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn – ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning – och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem – vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när alltsammans avslöjas av ljuset blir det synligt, för överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: ”Vakna, du som sover, stå upp från de döda, och Kristus skall lysa över dig.”

Matt. 28:16-20

De elva lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dagens bön

1

Allsmäktige och milde Gud,
du har gett världen det glada budskapet
om din Sons seger över döden.
Gör oss villiga att följa vår uppståndne Frälsare
och led oss så att vi slutligen når ditt eviga rike.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

2

Jesus Kristus,
när vi tror på dig öppnar sig nya vägar för oss.
Hjälp oss att lära känna dig allt bättre
medan vi färdas mot ditt himmelska rike.
Tack för den rika hemlighet som uppenbaras
när vi får se dig i din himmel.
Vi kan ännu inte fullt ana
allt det som du har berett åt oss.
Håll oss kvar på den rätta vägen
och led oss hem till tryggheten hos dig.
Vi ber i ditt namn.