Marie bebådelsedag

Helgdagar, helgdagar med anknytning till julen

Hyvän Paimenen kirkon alttari

Liturgisk färg: vit, men från måndag till lördag violett eller blå

Sex altarljus

Herrens tjänarinna

Marie bebådelsedag handlar om hur ängeln Gabriel bebådade Jesu födelse. Ängelns budskap till Maria har också gett namn åt denna helg på olika språk. I löftet till Maria uppenbaras Guds nåd i hela sin rikedom.

Liksom många andra av Gamla testamentets personer ställer sig Maria helt till Guds förfogande. Hon gör det medvetet och uttrycker sin beredvillighet med orden: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”

Av gammalt har kyrkan också firat Marie besöksdag den 2 juli till minne av Marias besök hos Johannes döparens mor Elisabet (Luk. 1:36–55). Denna dag avlägsnades ur vår kalender år 1772. Evangelietexten har nu införts på Marie bebådelsedag som evangelietext för andra och tredje årgången.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Mitt hjärta jublar över Herren,
jag kan bära huvudet högt.

1 Sam. 2:1

Psalm:

Prisa Herren, ni hans tjänare,
prisa Herrens namn!
Lovat vare Herrens namn
nu och för evigt!
Från öster till väster
skall Herrens namn bli prisat.
Herren är upphöjd över alla folk,
högre än himlen når hans härlighet.
Vem är som Herren, vår Gud,
han som tronar så högt,
han som ser så djupt ner –
vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar,
bland furstarna i sitt folk.

Ps. 113:1–8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Var hälsad, du högt benådade!
Herren är med dig.
Välsignad är du mer än andra kvinnor,
och välsignat det barn du bär inom dig.

Luk. 1:28, 42

Jes. 7:10-14

Vidare sade Herren till Achas: ”Begär ett tecken av Herren, din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden.” Men Achas svarade: ”Nej. Jag vill inte sätta Herren på prov.” Då sade Jesaja: ”Lyssna nu, Davids ätt! Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, skall ni också misstro min Guds förmåga? Då skall Herren själv ge er ett tecken: Den unga kvinnan är havande och skall föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanu El, ’Gud med oss’.”

Rom. 9:2-8

Jag är fylld av sorg och mitt hjärta plågas ständigt. Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. De är ju israeliterna, som har fått söners rätt, härligheten, förbunden, lagen, gudstjänsten och löftena, de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.
Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt, ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju: Det är Isaks ättlingar som skall föra ditt namn vidare, det vill säga: inte alla de barn som han blev upphov till är barn som Gud har gett honom; det är löftets barn som räknas som hans efterkommande.

Luk. 1:26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Dagens bön

1

Himmelske Fader,
du utvalde jungfru Maria
att bli vår Frälsares mor.
Fyll oss med din nåd,
så att också vi som hon
kan säga ja till din vilja.
Fyll våra hjärtan med glädje
över att Jesus Kristus, vår Herre,
föddes som människa.
Vi prisar honom,
som med dig och den heliga Anden
lever och härskar i evighet.

2

Gud,
du som har skapat universum
och gett oss livet,
du lät din Son bli människa
och dela våra villkor.
Vi tackar dig för Maria, Jesu mor,
vår syster och förebild.
Hjälp också oss att leva öppna
för din vilja i våra liv,
så att rättvisa och upprättelse kan ta gestalt.
I Jesu Kristi namn.

3

Gud, vår himmelske Far,
vi tillhör inte oss själva utan dig.
Gör oss beredda
att som Maria låta din vilja ske,
vad som än möter oss:
glädje eller sorg,
hälsa eller sjukdom.
Vi överlämnar vårt liv
och vår evighet i dina händer.
Hör oss för din Sons Jesu Kristi skull.

4

Gud, vår Far i himlen.
Hjälp oss att liksom Maria lita på dig
i allt vad du vill med oss,
i det lätta och det svåra,
också när vi inte förstår din avsikt.
I dina händer lägger vi vårt liv och vår död.
I Jesu Kristi namn,
han som med dig och den heliga Anden
är en Gud från evighet till evighet.

5

Käre Far i himlen.
Tack för att du utvalde Maria att vara Jesu mor.
Hon var varken rik eller berömd,
men du gav henne en viktig uppgift
Tack för de uppgifter som du ger oss alla,
så att vi kan tjäna dig.
Vi ber i Jesu namn.