Menlösa barns dag (Fjärde dag jul)

Julkretsen, jultiden

Liturgisk färg: vit eller röd

Fyra altarljus

Jesus som flykting

Den 28 december minns vi offren för Herodes barnamord samt Josefs, Marias och Jesusbarnets flykt till Egypten. Liksom annandag jul påminner oss också denna dag om att tron hör samman med beredskap till martyrskap, och att denna världens grymhet kan drabba vem som helst. Denna dag påminner också om Jesusbarnets underbara räddning undan Herodes. Guds Son sparades för det stora offret på Golgata. Om den 28 december infaller på en söndag firas denna söndag som Menlösa barns dag.

Bibeltexterna

Psaltarpsalm

Antifon:

Töm ut ditt hjärta som vatten,
öppna dig inför Herren.
Sträck dina händer mot honom
i bön för dina barns liv.

Klag. 2:19

Psalm:

Om inte Herren stått på vår sida
när människor anföll oss,
då hade de slukat oss levande.
Lovad vare Herren,
han lät oss inte bli ett rov för deras käftar.
Vi kom undan som en fågel
ur jägarens nät.
Nätet gick sönder
och vi kom undan.
Vår hjälp finns hos Herren,
som har gjort himmel och jord.

Ps. 124:2-3, 6-8

Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,
nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Antifonen upprepas

Hallelujavers

Prisa vår Gud, alla hans tjänare,
ni som fruktar honom, höga och låga.

Upp. 19:5

2 Mos. 1:22-2:10

Farao gav denna befallning till hela sitt folk: ”Kasta alla nyfödda pojkar i Nilen och låt bara flickorna leva.”
En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter, och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med beck och tjära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom.
Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sade: ”Det är nog ett av de hebreiska barnen.”
Då sade pojkens syster till faraos dotter: ”Skall jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig?” – ”Ja, gör det”, svarade faraos dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor, och faraos dotter sade till henne: ”Ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag skall betala dig för det.” Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större förde hon honom till faraos dotter, som adopterade honom och gav honom namnet Mose. ”Jag har ju dragit upp honom ur vattnet”, sade hon.

1 Petr. 4:12-16

Mina kära, bli inte överraskade av det eldprov ni måste gå igenom, som om det vore något oväntat som hände er. Gläd er i stället över att ni delar lidandena med Kristus, ty då får ni jubla av glädje också när hans härlighet uppenbaras.
Saliga är ni om ni skymfas för Kristi namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Det får inte hända att någon av er måste lida som mördare eller tjuv eller därför att han gör något annat ont eller blandar sig i andras angelägenheter. Men lider han som kristen skall han inte skämmas utan förhärliga Gud just som kristen.

Matt. 2:13-21

När stjärntydarna hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig, ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det.” Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Från Egypten har jag kallat min son.
När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig, och han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder; det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: Rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel begråter sina barn, hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer.
När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sade: ”Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda.” Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land.

Dagens bön

1

Herre,
i dag minns vi de oskyldiga barnen
som kung Herodes lät döda i Betlehem.
Vi tänker på alla barn
som i vår tid plågas och dödas.
Vi ber att rättvisan, kärleken och freden skall segra
över orätten, känslolösheten och våldet.
Vi ber i Jesu Kristi namn.

2

Gud, vi ser
hur oskyldiga barn får lida
i världens likgiltighet och våld.
Vi står maktlösa mot ondskan
och vet inte vad vi skall göra
av allt vårt tvivel och hat.
Vi är så utsatta, Gud.
Förbarma dig över oss, Gud,
när vi står inför det oförklarliga.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

3

Gud, det går ett stråk av ondska genom vår värld:
från barnen som dödades i Betlehem
till de barn som lider och dör överallt på vår jord.
Våld och likgiltighet omger oss på alla håll.
Vi är själva både skyddslösa och onda.
Gud, din jord mörknar,
hjälp oss att se ditt ljus
och att vara ljus för världen.

4

Gud, du är vår Far.
Vi ropar till dig om hjälp
för alla barn som plågas och lider.
Det gör så ont i oss
när vi ser det onda som drabbar oskyldiga.
Världen känns plötsligt så mörk och kall.
Tag du hand om alla lidande
för Jesu Kristi skull.